Senet Nedir? Nasıl doldurulur? (Güncel)

Senet Nedir? Nasıl doldurulur? (Güncel)
8 Ocak 2019 tarihinde güncellendi.

Senet nedir? Senedin özellikleri nelerdir? Nasıl doldurulur? Nasıl düzenlenir? Nelere dikkat etmek gerekir? Borçlanan kişi ödemediği takdirde ne gibi durumlarla karşılaşır? Bu yazımızda senetle ilgili tüm sorularınıza yanıt vereceğiz.

Öncelikle senet, iki borçlu arasında düzenlenen ve üçüncü bir kişiye gerek duyulmadan kendi aralarında oluşturulan bir belgedir. Senette borçlu kişinin imzası bulunur. Ve senet borçlunun nakit olarak ödeyemediği miktarı senet imzalayarak temin edeceği sözünü vermiş olur. Senedin düzenlenmesi için kefile ihtiyaç yoktur. Alacaklı ve borçlunun olması yeterlidir. Senet iki kişi arasında düzenleneceği gibi şirket ya da firmalar da düzenleyebilir, müşterilerine ürün karşılığı hizmet verebilir. Genellikle çek ile karıştırılmakta olup benzer yanları olsa da uygulamada belirgin farklılıklar göstermektedir. Çek müşterinin bankaya isteği doğrultusunda bankada olan hesabından yapılır.Senet kişiler arasında yapılır. Ayrıca borç miktarına göre bazı durumlarda kefil de istenebilir.

Senedin Özellikleri Nelerdir?

 • Alacaklıların hakkının olduğunu gösteren belgedir,
 • Uluslar arası geçerliliğe sahip bir belgedir,
 •  Alacaklı ve borçluyu  beyan eden bir belgedir,
 •  Senedin ödenmesinin zorunluğunu gösteren bir belgedir,
 • Senedin oluşturulması için bazı şartlar yerine getirilmesi gerekir,
 • Senet veya bono kelimesi  yazılmamış senetin geçerliliği yoktur.

Boş senet örneğini görselden inceleyebilirsiniz. 

Senet Nasıl Düzenlenir?

 • Düzenleme tarihi kesinlikle yazılmalıdır. Senedin oluşturulduğu borçlu tarafından yazılmalıdır. Örneğin; 20.01.2019 tarihinde senet düzenleneceği zaman bu tarih belirtilmelidir.
 • Ödeme günü belirtilmelidir. Borçlu kimsenin senedi hangi gün ödeyeceğinin belirtilmesi gerekiyor. Örneğin; 20.01.2019 tarihinde düzenlenmiş bir senedin ödemesi 2 ay sonra ise; ödeme gününde 20.03.2019 olarak yazılmalıdır.
 • Ödenmesi gereken borç belirtilmelidir. Borçlu kimsenin borcunun ve ne kadar borcu olduğu belirtilmelidir. borçlu senedini taksitler halinde ödeyecek ise her taksit için ayrı olarak senet oluşturulmalıdır. Yine oluşturma tarihi, ödenecek tarih ve borç miktarı her senedin üzerinde yazılı olması gerekmektedir.
 • Senet üzerine numarası yazılmalıdır.
 • Senet kişi ya da şirket/ firma adına düzenleniyorsa hangi kişi veya şirket adına düzenlendiği yazılmalıdır.
 • Borcun miktarını belirtilmelidir. Senedin üzerine değiştirilmeyecek şekilde boşluk olmadan yazı olarak yazılmalı ve kapatılmalıdır.
 • Senet kişi borçlu ise ödeyeceğim, şirket ise ödeyeceğiz şeklinde  doldurulmalıdır.
 • Senedin ödeneceği yerin belirtilmelidir.
 • Borçlunun; ismi, adresi, T.C. numarası yazılmalıdır .
 • Senet için kefil gösterildiğinde kefil bilgilerini doldurmalıdır.
 • Senet üzerinde mutlaka borçlunun imzası bulunmalıdır.


Senet hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. 

Senedin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

1- Senet veya Bono Kelimesinin Senet belgesinde  Yer Alması

Senet veya bono kelimesi senet metninde yer alması zorunludur , senedin başına veya diğer bir bölümüne yazılması geçerli değildir.  Yabancı dillerde hazırlanmış ise senetlerde bu kelimenin Türkçe’sinin  yer alması gerekir.

2- Belirli bir değer karşılığı

Senette belirli bir para miktarı yazılması zorunludur.iki alt unsurdan Birincisi; miktarın yazılması, ikincisi ise para türünün yazılmasıdır. Herhangi bir tutar belirtilmeden, örneğin, “satın alınan ev bedeli karşılığında ödeyiniz” gibi belgeler geçerli değildir. Bedelin bir hesap yanlışlarına sebep olacak şekilde doldurulması yanlıştır. Örnek, değeri On milyar Türk Lirası olan on adet araba bedelini ödeyiniz gibi..Miktar Türk lirası olabildiği gibi yabancı para cinsinden de olabilir.

3- Şart koşmadan ödeme sözü

Senet için hiçbir şekilde şart koşularak ödeme sözü verilemez. Bu şekilde hazırlanan tüm senetler geçersizdir. Örneğin; ….. gibi şartların yerine getirilmesi halinde senet geçerlilik kazanacaktır gibi beyanda bulunmak. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız o şartı yerine getirmenize kesinlikle gerek yoktur ve senet geçersiz durumda sayılacaktır.

4- Borçlunun Adı ve Soyadı

Senet üzerinde borçlunun ismi ve soy ismi bulunmak zorundadır. Bu kişi gerçek kişi olabilir ya da tüzel kişi denilen şirketleri de kapsar. Örneğin borçlu olarak Osman Market yazıldığında gerçek ad ve soyad bulunmadığı için bu senet geçersiz sayılmaktadır.

6- Muhatabın Adı ve Soyadı/Sanı

Senetle asıl borçlu olan kişi muhataptır. Muhatabın adı soyadı ve unvanı yazmalıdır. Senedin herhangi bir yerine yazılabilir. Senet düzenleme ehliyeti olan herkes muhatap olarak gösterilebilir. Keşideci de kendisini muhatap olarak gösterebilir. Muhatap kişi senedi imzaladığı zaman borçlu konumundadır.Keşide çek ya da senet düzenleyen kişilere verilen unvandır.

7- Tanzim Tarihi (keşide)

Senedin ne zaman düzenlendiğini gösteren tarihe tanzim tarihi denir. Bu tarihin bulunmasının sebebi ise keşidecinin alacaklıya borçlu olup olmadığını tespit etmek içindir. Tanzim gününü gün ay ve yıl şeklinde yazılmak zorunludur. Takvimde olmayan bir gün tarih olarak yazılamaz ve senet geçersiz hal alır. 30 şubat ve 31 haziran gibi.

Bu yazımızda sizler için senet hakkında naçizane bilgilerimizi düzenledik. Yardımcı olduysak ne mutlu…

Senet doldurmak için bu adımları inceleyebilir ve bu adımlara dikkat edebilirsiniz.Senet Nedir? Nasıl doldurulur? (Güncel) Konusuna 1 Yorum Yapıldı
 1. Emre Aydoğan dedi ki:

  bu senet doldurma niye artık internet üzerinden yapılmıyor hem zaten elektronik imzada çıktı?

Sayfa başına git