Mazot Gübre Desteklemesi 2019 Ödeme Tarihleri

Mazot Gübre Desteklemesi 2019 Ödeme Tarihleri
30 Mayıs 2019 tarihinde güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçilere gübre ve mazot desteği veriliyor. Geçen yıl itibari ile başvurular tamamlandı ve çiftçilerimiz desteklerini Ziraat Bankası aracılığı ile aldılar. Ancak 2019 yılı itibari ile başvuruların ne zaman başlayacağı, destekleme ödemesi miktarlarının ne kadar olacağı ve ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’ de destekleme miktarları belirlenmiş ve miktarlara göre çiftçilerimize ödeme yapılmıştı. 2019 yılında ise destekleme ödemesi miktarlarının artırılacağından bahsediliyor.

Mazot ve Gübre Desteklemesi

Tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçilere belirli ürünler dahilinde mazot ve gübre desteklemeleri yapılmıştı. Bu ürünler buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, pamuk, nohut, mercimek, kuru fasulye, aspir, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates, kanola, sağan, yaş çay, fındık, yem bitkilerinden oluşmaktadır. Bu ürünleri ekenler bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında gerekli evrakların teslimi ile başvuru yapmaktadır. Yapılan başvurular incelenerek bakanlık tarafından sunulmakta ve şartları taşıdığı belirlenen çiftçilere mazot ve gübre desteği sağlanmaktadır.

Sıra NumarasıÜrünlerMazot DesteğiGübre DesteğiToplam Tutar
1Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale15 TL8 TL23 TL
2Çeltik, pamuk40 TL8 TL48 TL
3Aspir14 TL8 TL22 TL
4Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates12 TL8 TL20 TL
5Kanola, sağan, yaş çay, fındık, yem bitkileri10 TL8 TL18 TL
6Nadas6 TL6 TL

Destekleme Ödemesi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız. ÇKS Belgesi Nasıl Çıkarılır? isimli yazımızı inceleyerek kayıt ile ilgili gerekli evrakları öğrenebilirsiniz.

destekleme-ödemesi-başvuruları-nasıl-yapılır

Destekleme ödemesi başvuruları nasıl yapılır?

Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50′ si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

Dilekçenizin kabul edilebilmesi için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Dekar başı desteklemelerin verilebilmesi için arazinin belirli bir büyüklüğe sahip olması gerekiyor. Şimdi de bu şartları anlatalım.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılında verilecek olan hibe desteklemeleri konularını ve destekleme miktarlarını biliyor musunuz?

ÇKS Kaydı Nasıl Yapılır?

ÇKS kaydı yaptırmak isteyenlere sunabileceğimiz 3 farklı yöntem var. Arazi sahibi olanlar, araziyi kiralayanlar ve 1. dereceden akrabalarının arazilerini kullananlar olmak üzere üç farklı gruplandırma yapmak mümkün. Yeni kayıt olacaklar başvuru formunu doldurmalıdır. Daha sonra sahip olunan arazi tapularının noterde aslı gibidir yapılması gerekmektedir. Size verilecek olan c formunu muhtara onaylatmalısınız. İkamet ettiğiniz yerdeki müdürlüklere başvurabileceğiniz gibi, arazinin bulunduğu yerlerde de başvuru yapabilirsiniz. E-devlet üzerinden ÇKS kaydı yapılamamakta, yalnızca başvuru durumu sorgulanmaktadır.

Mazot ve Gübre Desteklemesi Başvuru Şartları

Mazot ve gübre desteklemelerinden ne yazık ki her çiftçi faydalanamıyor. Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

Bu şartlar;  • Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
 • Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
 • Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
 • 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
 • Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
 • Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
 • Destekleme kapsamında mazotun 100 TL’ lik mazotun 50 TL’ si devlet tarafından karşılanacak.
 • Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Geçen yıl verilen Mazot gübre destekleme ödemeleri 2019 yılında da verilmeye devam edecek.

Mazot Gübre Desteği 2019 Başvuru Tarihleri

Çiftçilerimiz 2019 yılı itibari ile mazot ve gübre destekleme başvurularının ne zaman yapılacağını ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Ancak bakanlık tarafından başvuru tarihleri ve destekleme miktarları ile ilgili kesin bir bilgi henüz gelmiş değil. Şartlar aynı olmakla birlikte, ÇKS kaydı olmayan çiftçilerimizin tarih belirlenene kadar ÇKS kayıtlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Tarihler açıklandığında ise dilekçe yolu ile müdürlüklere başvuru yapabilirler.

Tarım Kredi Kooperatifleri güncel gübre fiyatları listesini incelediniz mi?

Mazot ve Gübre Desteklemesi Dilekçe Örneği

İlgili İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne,

5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)  gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.    ……/……./2019

Dilekçenin sağ altına ise adres, telefon, isim soy isim ve T.C. kimlik numarasının yazılması gerekiyor. Yazmış olduğunuz bu dilekçeyi bağlı bulunduğunuz Tarım İl ve ilçe Müdürlükleri’ ne teslim etmelisiniz.

Bu noktada belirtmemiz gereken farklı bir husus var. Destekleme ödemelerinden yararlanabilmek için yukarıdaki tabloda bahsettiğimiz ürünlerin uygun alanlara ekilmesi gerekiyor. İklim koşulları sağlanmayan arazilerden hiçbir şekilde verim alınamayacağından devlet de bu bölgelere destekleme ödemesi vermeye imtina edecektir ve bu kişilerin başvuruları reddedilecektir.

Ziraat Bankası tarafından yapılan ödemeler Nisan ayı itibari ile T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmıştır.

Destekleme miktarları da kesinleşmemekle birlikte, artış olacağından söz ediliyor. Kur fiyatlarının artması ile birlikte ülkemizde de mazotta fiyat artışı yaşanmıştı. Gübre fiyatlarında ise Topyekün Mücadele Programı ile birlikte %15 civarlarında indirim yapıldığının duyurusu yapılmıştı. Konu ile ilgili bakanlık tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyoruz.

Çiftçimize yapılan desteklerle beraber, 2019 yılında esnafımıza da 22 milyar lira kredi verileceği müjdesi verildi. Müjde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’dan geldi. Buna göre ilk 3 ayda 10, diğer aylarda 22 milyar lira kredi desteği sağlanacağından bahsediliyor.

Halkbank Esnaf Kredisi 2019 başvurusu ve gerekli evraklar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mazot Gübre Destekleri Ödemeleri Başlıyor!

2018 yılında başvuruları yapılan mazot ve gübre destekleri için ödeme takvimi açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre çiftçilerimize 2019 yılında tarım ve hayvancılık faaliyetleri için desteklerin verilmeye devam edeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl başvuruları alınan mazot ve gübre destekleri ödemeleri 22 Şubat 2019 tarihinde başlayacaktır. Çiftçilerimize ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak olup, Ziraat Bankası aracılığı ile çiftçilerimiz ödemelerine kavuşacaktır.

T.C. kimlik numarasının son hanesiVergi numarasının son hanesiÖdeme tarihi
0 – 20-28 Mart 2019 saat 18:00 dan sonra
4 – 64-61 Mart 2019 saat 18:00 dan sonra
81-3-5-7-8-922 Şubat 2019 saat 18:00 dan sonra

22 Şubat 2019 saat 18:00′ dan itibaren çiftçilerimiz Ziraat Bankasına giderek ödemelerini alabilirler. Hayırlı uğurlu olsun.Mazot Gübre Desteklemesi 2019 Ödeme Tarihleri Konusuna 6 Yorum Yapıldı
 1. Destek dedi ki:

  Kuru fasulye desteğim yaymadı sadece mazot gübre yatti neden

 2. Mehmet Dural dedi ki:

  Canakkale yem bitkileri desteklemesi ne zaman odenecek…

 3. A dedi ki:

  Benim tc numaramın sonu 4 bu gün ayin 1ri daha yatmamis

 4. kayıt dedi ki:

  Ben kayıt olmak istiyorum

 5. Ramazan dedi ki:

  Gubre mazot destekleme ödemeleri ne zaman verilecek

 6. celile obalar dedi ki:

  konya hububat pirim ve destek ne zaman ödenecek

Sayfa başına git