KOSGEB 2018 Makine Teçhizat Faizsiz Kredi Desteği Başlıyor!


KOSGEB 2018 Makine Teçhizat Faizsiz Kredi Desteği Başlıyor!

KOSGEB 2018 Makine Teçhizat Faizsiz Kredi Desteği Başlıyor!
Kosgeb tarafından 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı Programı başlatıldı. 2018 yılında bu programa başvurmak isteyenlerin 04 Haziran 2018 ve 01 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlandı.

Bahse konu Kredi Programı;

  • İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,
  • Sıfır (0) faizli,
  • İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,

olarak uygulanacak.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecek.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

04.06.2018 – 01.08.2018 İşletme başvuruları
02.08.2018 – 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
14.08.2018 – 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu
25.08.2018 – 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için Değerlendirme Tablosunda yer alan Sektör, Ölçek ve Kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100.000.000.-TL’lik bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen onaydan sonra her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Program kapsamında, aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.

kosgeb yerli makine faizsiz kredi desteği 2018

Kullanılmış makine-teçhizat bu tanımın dışındadır.

Bahse konu programda;

İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır.

KOSGEB 2018 Makine Teçhizat Faizsiz Kredi Desteği Başlıyor! Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. Mehmet (Nasıl Başvurulur) dedi ki:

    Kuruluş dönemi makine teçhizat yazılımı ofis sorunun desteği kısmında olduğu gibi sabit yatırım desteği ne de destek kapsamında satın alınacak makine teçhizatı yeni veya 2 en fazla 3 yaşında olması mümkün makine teçhizat ikinci el olması halinde yaşını belirlemek için ilk kullanıcı ayet satış faturası veya ilgili odalarının alınabilecek yaşı gösterir belge ya da bunlara benzer ispatlayıcı dökümanlardan herhangi bir gerekiyor Yoksa o Makine tesisat için destek alamazsınız Eğer bir veya iki bölgede işletmenize kuracaksınız yüzde 60 oranında diğer bölgelerde ise %70 oranında destek alabilirsiniz işinizi kuracağınızı yerin hangi bölgede olduğuna tablodan bakabilirsiniz Gördüğünüz üzere bütün şehirler ve Bozcaada Gökçeada gibi içeren 6 bölgeye ayrılmış bulunmakta girişimcinin kadın Gazi 1. derecede şehit yakını veya engelli olması durumunda destek oranı yüzde yirmi oranında artırılarak birinci ve 2. bölgelerde 180 diğer bölgelerde ise %90 oranında uygulanıyor burada yüzde 60 70 80 ve 90 gibi oranlarına ifade ediyor açıklayalım Örneğin yeni girişimci desteği kapsamında Sivas’ta iş kurdunuz Sivas Dört bölgede olduğundan yüzde yetmiş oranında destek alırsınız kadın Gazi 1. derecede şehit yakını veya engelle iseniz %90 oranında destek alırsınız %70 oranında destek aldığınızı varsayalım sabit yatırım kapsamında alacağınız makine teçhizat ve yazılımlar için örnek olarak KDV hariç 150.000 Lira ödediğini isteyelim harcamanız ın yüzde yetmişi 105 bin lira yapar sabit yatırım desteği üst limiti 100.000 lira olduğu için sadece 100 bin lira kadarına geri ödemeli faizsiz destek alabilirsiniz başka bir örnek verelim mesela KDV hariç 80.000 lira ödediniz bunun yüzde 70 Oğlan 56 bin lirası için KOSGEB faizsiz geri ödemeli destek sağladığı kolaylıkları da kullanabilirsiniz Burada eğer finansal açıdan aldığınız makine ve teçhizatın tamamını parasını önceden size deyip sonradan kosgeb’den alacak şekilde finansal durumunuz yoksa KOSGEB destek miktarını tedarikçiniz hesabına da aktarabilir yani KDV ile birlikte size düşen destek harici Payı ödedikten sonra kalan desteklenecek kısmı KOSGEB ister sizin hesabınıza isterseniz tedarikçinin hesabına aktarabilir tedarikçiniz bunu kabul ederse bu durum finansal açıdan sizi rahatlatacaktır aynı makine ve teçhizat için kuruluş dönemi makine teçhizat yazılım ofis onun desteğiyle sabit yatırım desteği neden yalnızca birinden faydalanabilirsiniz.

Sayfa başına git