KOSGEB Makine Teçhizat Faizsiz Kredi Desteği Başlıyor!

KOSGEB Makine Teçhizat Faizsiz Kredi Desteği Başlıyor!
9 Nisan 2019 tarihinde güncellendi.
Kosgeb tarafından Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı Programı başlatıldı. Bu programa başvurmak isteyenlerin 04 Haziran 2018 ve 01 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlandı.

Bahse konu Kredi Programı;

  • İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,
  • Sıfır (0) faizli,
  • İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,

olarak uygulanacak.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecek.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

04.06.2018 – 01.08.2018İşletme başvuruları
02.08.2018 – 13.08.2018KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
14.08.2018 – 24.08.2018İşletme düzeltme ve revizyonu
25.08.2018 – 03.09.2018KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için Değerlendirme Tablosunda yer alan Sektör, Ölçek ve Kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100.000.000.-TL’lik bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen onaydan sonra her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Program kapsamında, aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.Kosgeb yerli makine ve faizsiz kredi desteği veriyor.

Kullanılmış makine-teçhizat bu tanımın dışındadır.

Bahse konu programda;

İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

Geçmiş yıllarda Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır. Başvurular bu yıl için bitmiş olup 2019 yılında tekrar başlaması halinde sizleri bilgilendireceğiz.

Kosgeb Yeni Girişimci Destekleri

Kosgeb girişimciler için yeni bir destek paketi oluşturmuştur. Verilen bu destekler iki gruba ayrılmaktadır. Geleneksel ve İleri Girişimcilere destek verilecek olup İleri Girişimcilere Makine ve Teçhizat Desteği de sağlanacaktır. Destek kapsamında Geleneksel Girişimcilere 60 bin TL’ye kadar, İleri Girişimcilere ise 360 bin TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Verilen desteklerden işletmelerini başvuru tarihini takiben son bir yıl içerisinde kurmuş gerçek ve tüzel kişiler yararlanabileceklerdir.

Gerçek kişi statüsündeki işletmelere kuruluş desteği olarak 5 bin TL, Sermaye şirketi statüsünde kurulan işletmelere ise 10 bin TL destek verilecektir.

Geleneksel ve İleri Girişimciler performans dönemlerine göre de destek alabileceklerdir. Bu dönemler ikiye ayrılacak olup ödenen toplam prim gün sayısına göre destek sağlanacaktır.

Birinci performans döneminde toplam prim gün sayısı; 180 ile 539 olması halinde işletmelere 5 bin TL, 540 ile 1079 olması halinde 10 bin TL, 1080 ve üzeri olan işletmelere 20 bin TL destek sağlanacaktır.

İkinci performans döneminde toplam prim gün sayısı; 360 ile 1079 olması halinde işletmelere 5 bin TL, 1080 ile 1439 olması halinde 15 bin TL, 1440 ve üzeri olması halinde işletmelere 20 bin TL destek sağlanacaktır.

İşletme sahibi asgari prim tutarına ulaşması halinde girişimcinin; engelli, kadın, gazi, şehidin birinci derece yakını ve genç olması halinde belirlenen destek miktarlarına her bir performans dönemi için 5 bin TL daha eklenecektir.

İleri Girişimci Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği;

Bu destek Geleneksel Girişimcilere verilmeyecek olup yalnızca İleri Girişimciler için uyarlanmıştır. Her bir destek için uygulanacak olan oran %75’dir.

  • Düşük Orta- Düşük Teknoloji düzeyi için; 100 bin TL, 
  • Orta Yüksek Teknoloji düzeyi için; 200 bin TL, 
  • Yüksek Teknoloji düzeyi için ise 300 bin TL destek sağlanacaktır.

İleri Girişimciler için bu desteklerin dışında bir de Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği verilecektir. Bu destekte %75 oranında sağlanacak olup 10 bin TL değerinde olacaktır.

Verilecek olan destek için başvurular 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile başlayacaktır. Girişimcilik Destek Programı kapsamında verilen 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi desteği için son başvuru tarihi 31 Aralık‘dır. Bu tarihten sonra yapılan hiçbir başvuru kabul görmeyecektir.KOSGEB Makine Teçhizat Faizsiz Kredi Desteği Başlıyor! Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. Mehmet (Nasıl Başvurulur) dedi ki:

    Kuruluş dönemi makine teçhizat yazılımı ofis sorunun desteği kısmında olduğu gibi sabit yatırım desteği ne de destek kapsamında satın alınacak makine teçhizatı yeni veya 2 en fazla 3 yaşında olması mümkün makine teçhizat ikinci el olması halinde yaşını belirlemek için ilk kullanıcı ayet satış faturası veya ilgili odalarının alınabilecek yaşı gösterir belge ya da bunlara benzer ispatlayıcı dökümanlardan herhangi bir gerekiyor Yoksa o Makine tesisat için destek alamazsınız Eğer bir veya iki bölgede işletmenize kuracaksınız yüzde 60 oranında diğer bölgelerde ise %70 oranında destek alabilirsiniz işinizi kuracağınızı yerin hangi bölgede olduğuna tablodan bakabilirsiniz Gördüğünüz üzere bütün şehirler ve Bozcaada Gökçeada gibi içeren 6 bölgeye ayrılmış bulunmakta girişimcinin kadın Gazi 1. derecede şehit yakını veya engelli olması durumunda destek oranı yüzde yirmi oranında artırılarak birinci ve 2. bölgelerde 180 diğer bölgelerde ise %90 oranında uygulanıyor burada yüzde 60 70 80 ve 90 gibi oranlarına ifade ediyor açıklayalım Örneğin yeni girişimci desteği kapsamında Sivas’ta iş kurdunuz Sivas Dört bölgede olduğundan yüzde yetmiş oranında destek alırsınız kadın Gazi 1. derecede şehit yakını veya engelle iseniz %90 oranında destek alırsınız %70 oranında destek aldığınızı varsayalım sabit yatırım kapsamında alacağınız makine teçhizat ve yazılımlar için örnek olarak KDV hariç 150.000 Lira ödediğini isteyelim harcamanız ın yüzde yetmişi 105 bin lira yapar sabit yatırım desteği üst limiti 100.000 lira olduğu için sadece 100 bin lira kadarına geri ödemeli faizsiz destek alabilirsiniz başka bir örnek verelim mesela KDV hariç 80.000 lira ödediniz bunun yüzde 70 Oğlan 56 bin lirası için KOSGEB faizsiz geri ödemeli destek sağladığı kolaylıkları da kullanabilirsiniz Burada eğer finansal açıdan aldığınız makine ve teçhizatın tamamını parasını önceden size deyip sonradan kosgeb’den alacak şekilde finansal durumunuz yoksa KOSGEB destek miktarını tedarikçiniz hesabına da aktarabilir yani KDV ile birlikte size düşen destek harici Payı ödedikten sonra kalan desteklenecek kısmı KOSGEB ister sizin hesabınıza isterseniz tedarikçinin hesabına aktarabilir tedarikçiniz bunu kabul ederse bu durum finansal açıdan sizi rahatlatacaktır aynı makine ve teçhizat için kuruluş dönemi makine teçhizat yazılım ofis onun desteğiyle sabit yatırım desteği neden yalnızca birinden faydalanabilirsiniz.

Sayfa başına git