KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı 2018 (5 MİLYON)


KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı 2018

KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı 2018


Kosgeb 19/10/2017 tarihinde resmi internet sitesinde KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programını yayınladı.  Programın yatırım limiti 500 milyon lira olduğu bildirildi. Peki tekno yatırım destekleri nelerdir, kimler başvuru yapabilir, hangi sektörlere veriliyor, işte detaylar.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destekleri;

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Kobi Tekno Yatırım Projesi Kimlere Destek Veriyor?

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 1. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 2. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 3. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

KOSGEB Kobi Tekno Yatirim Projesi

KOBİ Tekno Yatırım Projesinin Yatırım Süresi ve Destek Miktarları

 
Destek Süresi Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır
Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz) 5.000.000 TL
Destek Oranları
İşletme Ölçeği 

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler

 

%70

Yüksek Teknoloji: +%5

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Orta ve Küçük İşletmeler

 

%60

Yüksek Teknoloji: +%5

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için

%100 Teminat Giderleri Desteği

Programa başvurmak isteyen kullanıcılar “KOBİ Teknoyatırım Destek Programına ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadır. Yatırıma konu teknolojik ürün; daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Teknolojik Ürün
Yatırım Destek Programı veya KOSGEB – Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenmemiş veya reddedilmemiş olup, başvurumuzun değerlendirilerek bu destek programından yararlanmamız hususunda gereğini arz ederim.” tarzında bir dilekçe yazarak başvuru yapacaklar.

Kobi Tekno Yatırım Başvuru Evrakları Nelerdir?

Başvuru dilekçesine aşağıda yer alan evraklar eklenmelidir.

 1. Yatırım projesine ilişkin bilgi dokümanı (KOSGEB tarafından belirtilen formata uygun olarak
  hazırlanmalıdır.)
 2. Fizibilite raporu (KOSGEB tarafından belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.)
 3. Uygulama Esasları “Programdan yararlanma koşulu” maddesinde belirtilen yararlanma koşulunu
  sağladığını gösteren belge
 4. Başvuru sahibi/ortakları ve yatırım projesinde yer alacak personele ait özgeçmişler
 5. Talep edilen gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar, teknik özellikleri içeren broşür/katalog vb.
  açıklayıcı dokümanlar
 6. Kullanılmış makine-teçhizatın ithal edildiği tarihte yeni olduğunu gösteren gümrük beyannamesi
  (Kullanılmış makine-teçhizat için destek talep edilmesi durumunda)
 7. Danışmanlık hizmetine ilişkin iş-zaman planı (Danışmanlık desteği talep edilmesi halinde)

Kosgeb Kobi Tekno Yatırım Projesi hakkında detaylı bilgileri internet sitesinden alabilirsiniz.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git