KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı 2019

KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı 2019
21 Aralık 2018 tarihinde güncellendi.

Kosgeb resmi internet sitesinde KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programını yayınladı.  Programın yatırım limiti 500 milyon lira olduğu bildirildi. Peki tekno yatırım destekleri nelerdir, kimler başvuru yapabilir, hangi sektörlere veriliyor, işte detaylar.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destekleri;

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Kobi Tekno Yatırım Projesi Kimlere Destek Veriyor?

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 1. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 2. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 3. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

KOSGEB Kobi Tekno Yatirim Projesi

Kobi Tekno Yatırım Başvuru Evrakları Nelerdir?

Başvuru dilekçesine aşağıda yer alan evraklar eklenmelidir.

 1. Yatırım projesine ilişkin bilgi dokümanı (KOSGEB tarafından belirtilen formata uygun olarak
  hazırlanmalıdır.)
 2. Fizibilite raporu (KOSGEB tarafından belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.)
 3. Uygulama Esasları “Programdan yararlanma koşulu” maddesinde belirtilen yararlanma koşulunu
  sağladığını gösteren belge
 4. Başvuru sahibi/ortakları ve yatırım projesinde yer alacak personele ait özgeçmişler
 5. Talep edilen gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar, teknik özellikleri içeren broşür/katalog vb.
  açıklayıcı dokümanlar
 6. Kullanılmış makine-teçhizatın ithal edildiği tarihte yeni olduğunu gösteren gümrük beyannamesi
  (Kullanılmış makine-teçhizat için destek talep edilmesi durumunda)
 7. Danışmanlık hizmetine ilişkin iş-zaman planı (Danışmanlık desteği talep edilmesi halinde)


Kosgeb Kobi Tekno Yatırım Projesi hakkında detaylı bilgileri internet sitesinden alabilirsiniz.

KOBİ Tekno Yatırım Projesinin Yatırım Süresi ve Destek Miktarları

 
Destek SüresiYatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır
Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz)5.000.000 TL
Destek Oranları
İşletme Ölçeği

 

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler

 

%70

Yüksek Teknoloji: +%5

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Orta ve Küçük İşletmeler

 

%60

Yüksek Teknoloji: +%5

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için

%100 Teminat Giderleri Desteği

Programa başvurmak isteyen kullanıcılar “KOBİ Teknoyatırım Destek Programına ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadır. Yatırıma konu teknolojik ürün; daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Teknolojik Ürün
Yatırım Destek Programı veya KOSGEB – Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenmemiş veya reddedilmemiş olup, başvurumuzun değerlendirilerek bu destek programından yararlanmamız hususunda gereğini arz ederim.” tarzında bir dilekçe yazarak başvuru yapacaklar.

Yatırım sonrasında üretime başlanmasından itibaren 1 sene süre ile personel giderleri ve enerji giderleri karşılanacaktır.

Kobi Tekno Yatırım Destek Programının Girişimcilere Katkısı

Bu program girişimci KOBİ’lere bir çok fayda sağlayacaktır.

 1. Teknolojik ürünlerin üzerine yatırım gerçekleştirmek isteyen KOBİ’ler için nakit ve finansman erişiminin kolay hale getirilmesi,
 2. KOBİ’lerin yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin orta-yüksek ve yüksek teknolojinin bulunduğu alanlara odaklanmasının ve bu konu üzerine yoğunlaşmasını sağlamak,
 3. KOBİ’lerde yerli üretime dair bilincin yükseltilmesi,
 4. İstihdamın artırılması ve Kobi’lerde nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hususlarında Kobi’lere katkı sağlamaktadır.

İşletmenize ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına şartları karşılamanız halinde siz de KOBİ Tekno Yatırım Destek Programına katılım yapabilirsiniz.KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı 2019 Konusuna 2 Yorum Yapıldı
 1. Anonim dedi ki:

  Yorumunuzu keşke Türkçe yazsaydınız da herkes anlayabilseydi!

 2. Selahattin KÖK dedi ki:

  Kendi ilinde desteklenmesine Arzu ediyorsa bunları yine ilimizde bulunan paydaşlarımız ile birlikte tespit edip bundan sonraki çağrılarınızı bu şekilde çıkmayı planlıyoruz şimdi bu konuya ilişkin birazdan arkadaşlarımızla Teknik olarak illerdeki çalıştaylar mısın nasıl modeli edilecek konusunda bilgi verecek Ancak ben oraya geçmeden Biz KOSGEB de sadece bundan sonra il özelinde sektör özelinde işletme özelinde destek programları çağrısına çıkmak değil aynı zamanda buna benzer birçok devrimsel nitelikte bazı uygulamalarımızı yürürlüğe koyduk ve bazı uygulamaların üzerinde de çalışıyoruz biz göreve geldikten sonra özellikle KOSGEB de bugüne kadar ne tür destekler vermişiz hangi sektöre hangi ile hangi firmaya ne tür destekler vermişiz ne tür çıktılar elde etmişiz mevcut durumun bir fotoğrafını çektik Tabii bugüne kadar verdiğimiz birçok destekler gerçekten Türkiye’deki kobi’lerin izin gelişmesine girişimcilerimiz in büyümesine kobi’lerin izin uluslararası pazarlara açılmasına dönük olarak çok ciddi çıktılarının olduğunu gördük ancak burada belki 5 yıl 10 yıl öncesinde kurguladığı mız bir destek programı o günün şartlarına göre çok işlevsel olmasına rağmen bugünün şartlarında işlevselliğini kaybettiğini gördüğümüz birtakım destek programlarına olduğunu tespit ettik Şimdi bütün bu Fotoğrafı çektikten sonra Biz şöyle bir değişim yapalım istedik KOSGEB de bundan sonraki dönemde nasıl bir vizyonla nasıl bir yol haritasıyla gidelim buna ilişkin yine paydaşlarla yaptığımız görüşmeler KOSGEB’in kendi geçmişinden elde ettiği tecrübeler saha tecrübesi ne de dikkate alarak Biz KOSGEB de yeni bir yol haritası hazırladı bundan sonraki dönemde bu yol haritamızı belirlediğimiz yol haritasına göre devam etmek istiyoruz ben kısaca hem ildeki paydaşlarımıza basın mensuplarına bu yol haritasını kısaca izah etmek istiyorum şimdi burada yol haritamızı bir unsuru ekranda görüyorsunuz cari açığı azaltacak ürünlerin yerli ve milli hobilerimiz tarafından üretilmesini sağlamak şimdi buna ilişkin olarak ne yaptık biz ithalat ve ihracatında fazla olan ürünlerimize Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza birlikte çalıştık orada özellikle ithalat ihracatından yüksek olan orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünleri belirledik öncelikle bu belirlediğiniz belli ürünleri desteklemek üzere strateji ürün destek programı diye bir program yürürlüğe koyduk bu programda daha önce ithal ettiğimiz bir ürünü ithal ettiğimiz bir ara malı bir abimiz Ben bunu Türkiye’de üretilen der ise bunun için bunun üretimi için biz KOSGEB de 5 milyon TL’ye kadar o ithal ürünün yerli üretimine destek olmak üzere bir destek programını yürürlüğe koyduğu gerçekten çok önemliydi biliyorsunuz ülkemizin son dönemde yerleşmeye ve birleşmeye verdiği önemi hepimiz farkındayız dolaşsa kosgeb olarak bu konuda bizim Somut bir takım adımlar atmamız gerekiyordu.

Sayfa başına git