KOSGEB 2019 Yılı Destek Programları (Güncel Destekler)

KOSGEB 2019 Yılı Destek Programları (Güncel Destekler)
8 Nisan 2019 tarihinde güncellendi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 2019 yılında da 5 ana başlıkta destekler verilmeye devam edecek. Girişimcilik desteği, Araştırma Geliştirme Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme, İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaştırma, Kobi Finansman Destekleri, Laboatuvar Hizmetleri  alanlarında verilecek olan desteklemeler için kuruma başvuru tarihleri güncellenmiştir. Sizler için KOSGEB 2019 destekleri ve ödenmesi planlanan destekleme tutarlarını ve başvuru şartlarını araştırdık.

Girişimcilik Destekleri

Girişimciler 2019 yılında iki başlık altında desteklenecektir.

Girişimcilik Destek Programı (50 bin hibe 100 Faizsiz Kredi Programı Sona Eriyor)

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkemizde var olan istihdam sorunlarının çözülmesi ve kurulacak olan işletmelerin kalitesinin artırılması amacı ile yeni girişimcilere finansman desteği sağlanacaktır. 2019 yılı girişimci destek programı çerçevesinde verilecek toplam destek tutarı 150 bin TL’ dir.   Bu finansmanın 50 bin TL’ si hibe şeklinde, 100 bin TL’ si ise kredi şeklinde kullandırılacaktır. Program dahilinde destekleme ödemesi alabilmeniz için 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ ne katılmanız gerekmektedir. Bu kurslar tamamen ücretsiz olmaktadır. Eğitim duyularını takip ederek kurslara kayıt olabilirsiniz.

50 bin hibe 100 faizsiz kredi programı 31 ARALIK 2018 tarihinde sona erecek.

Kosgeb destekleyeceği sektörleri Nace kodları ile tek tek sıralamıştır. Kosgeb’ in verdiği desteklerden faydalanmak için bir iş planı hazırlamak gerekmektedir. Zaten verilecek olan eğitimlerde iş planının nasıl hazırlanacağına dair faydalı bilgiler verilmektedir. Destekleme ödemeleri ile butik otel, market, büfecafe vb. işletmeler açabilir ve kendi işinizin patronu olabilirsiniz.

girişimcilik-destekleri

Girişimcilik destekleri

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 

Programın amacı, iş kurma ve kurulacak olan iş faaliyetlerini yürütebilme becerilerinin kazandırılmasının sağlanması, oluşturulan iş planlarını incelemek ve başarılı olanların desteklenmesini sağlamak, yeni kurulan işletmelerin ilk aylardaki hayatta kalma çırpınışlarında onlara destek vermek, iş birliği ve dayanışmayı artırmak ile yeni işletmelerin kurulmasının yanında bunların sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda verilecek olan desteklerin tutarı;

İleri girişimciler için ; 360 bin TL

Geleneksel girişimciler için; 60 bin TL ‘ dir. 

Mevzuatta verilecek olan desteklerin hangi alanlarda kullanılacağı tek tek belirtilmiştir. Destekleme program dahilinde yeni girişimci programı, girişimcilik eğitimleri, İş Geliştirme Merkezi ve İş Planı ödüllerinin takdim edilmesi sayılabilir. Geleneksel girişimci programı ile kastedilen işletmelerin yeni kuruldukları dönemde hayatta kalabilmelerini sağlamak için verilen finansmandır. İleri girişimcilik ile yenilikçi, sanayi üretimlerinde teknolojiyi kullanan ve dijitalleşmiş ve bu şekilde imalat yapan işletmeler kastedilmektedir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destekleme Programı

Programın amacı bilim ve teknolojiyi baz alan ve yeni fikirlere imza atan KOBİ’ lerin girişimcilerine destek verilmesi, hizmet, fikir ya da ürün üretilmesi konusunda oluşturulmuş olan projelere finansman sağlamaktır. Destek alabilmek için hazırlanan projeler ile kuruma başvuru yapmak ve daha sonra veri tabanına kayıt olmak gerekmektedir. Proje ön incelemeye alınır. Daha sonra kayda değer projeler incelenerek değerlendirme kuruluna gönderilir. Kurul belirli bir süre dahilinde başvuruları inceler. Kabul ya da red hakkının tamamen kurulda olduğunu belirtmek gerekiyor. Projesi olumlu sonuçlanan girişimcilerin veri tabanına kayıt olması gerekiyor. Fakat bundan evvel işletme kurulumunu tamamlamalıdır.

arge-inovasyon-destekleme-programı

Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri

Porejenizin kabul edilip taahhüt belgesinin imzalandığı tarih başlangıç tarihi sayılacaktır. Araştırma ve Geliştirme İnovasyon Destekleme Programı dahilinde girişimcilere kullanım bedeli talep edilmeden işlik tahsisi ya da kira desteği sağlanır. Bunun yanı sıra proje dahilinde kullanılacak olan araç ve gereçlerin alınması, aynı zamanda yazılım desteği sunulur. Proje dahilinde çalıştırılan personellere net aylık tutarı üzerinden hibe destek sağlanacaktır. Projelerin geliştirilmesi, yurt için ve yurt dışında tanıtılabilmesi amacı ile yine geri ödemesiz olmak kaydı ile yüzde 100 oranında proje geliştirme desteği sağlanmaktadır. Onaylanan projelere 750 bin TL‘ ye varan oranlarda destekleme ödemesi verilecektir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Program dahilinde üretimin sağlanması, üretim kalitesinde artış sağlanması, üretim maliyetlerinin azalması amacı ile yeni fikirlerin uygulanması, üretilen metaların ticarileşmesinin sağlanması amacı ile yapılan yeni projelere destek verilmesi bulunmaktadır. Verilecek destek üst limiti 818 bin TL‘ dir. Yüzde 75′ e varan oranlarda personel gideri, kira, yazılım, makine ve teçhizat tasarlanması gibi konularda destek verilecektir. Bu programdan işletmeler yalnızca bir kere faydalanabilmektedir.KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

Araştırma ve geliştirilme çalışmaları sonucunda oluşturulan ürünlerin ticari özellik kazanmasının sağlanması, ülkenin ekonomik durumu açısından değer ifade etmesi, yurt dışı pazarlarında bulunarak ihraç edilebilmesi amacı ile oluşturulmuş teknolojik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile kurum tarafından destek verilmektedir. Kosgeb  ve diğer kurumlarca desteklenen, teknolojik ürün deneyim belgesi sahibi, patent ile koruma altında bulunan, araştırma enstitüleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ya da doktora çalışmalarında oluşturulmuş olan ve ilk örnek çalışmaları bitmiş ve kullanım sözleşmesi yolu ile devralınan işletmeler bu destekten yararlanabilir. Orta ve yüksek proje alanlarına verilecek olan destek miktarı 5.000.000 TL’ dir. 

Stratejik Ürün Destekleme Programı

Program ile cari açığın azaltılması, Kobilerin özgüven kazanması, ithalat gücü bulunan ürünlerin yerli ve milli bir hal almasının sağlanması, yerli girdi oranının artırılması ve teknolojinin yaygınlaşması hedeflenmektedir. Özellikle cari açığın azaltılması amacı ile ilgili verilecek olan desteklerin üst limiti 5.000.000 TL‘ dir. Projenin tamamlanması amacı ile 3 yıl (36 ay) süre verilmektedir.

Stratejik Ürün Destekleme Programı

Stratejik Ürün Destekleme Programı

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletmelerin geliştirilmesi, büyüme kat etmesi ve uluslar arası bir vizyona sahip olması amacı ile  8 başlık altında destekleme ödemesi verilecektir.

 1. İşletme Geliştirme Destek Programı: Kobiler’ in rekabet güçlerinin artması, markalaşma hızlarının artırılması ve öncelikli gereksinimlerinin karşılanması amacı ile verilen desteklerdir. Destek üst limiti 290 bin TL’ dir. 
 2. KOBİGEL Kobi Gelişim Destekleme Programı: Kobiler’ in ülke ekonomisinde sahip olduğu payın artması, verimlilik sağlanması, rekabet ortamlarında var olabilmek için güç sağlanması amacı ile hazırlanan projeleri ifade eden destekleme programıdır. 300 bin TL geri ödemesiz finansmanın yanı sıra 700 bin TL de kredi desteği sağlanacaktır.
 3. Genel Destek Programı: İşletme geliştirme programı dahilinde destek verilmesi sebebi ile bu konuda 2019 yılı için başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: Kobiler’ in ortak bir paydada buluşarak faaliyetlerini birbirlerine destek olarak yapmaları ve teknolojik faaliyetlerin imalata dönüşmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Program dahilinde 1.500.000 TL‘ ye kadar destek sağlanacaktır.
 5. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı: Programın amacı ülkemizde yapılan faaliyetler sonucu elde edilmiş olan teknolojik ürünlerin ülkeler arası pazarda yer bulmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda verilecek olan desteklerin üst limiti 60 bin ABD doları olacaktır.
 6. KOBİ Proje Destek Programı: Kobi gelişim destekleme programının yürürlüğe girmesi sebebi ile bu başlık altında 2019 yılında başvuru kabul edilmeyecektir. 
 7. TEKNOPAZAR Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: Tabanı teknoloji olan Kobiler’ in rekabet güçlerini artırmak, araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonrasında oluşan çıktının ticarileşmesinin sağlanması amacı ile 12 ay boyunca destek sağlanacaktır. Destekleme üst limiti 150 bin TL‘ dir.
 8. Tematik Proje Destek Programı: Kobi gelişim destek programının yürürlüğe girmesi sebebi ile 2019 yılında başvurular kabul edilmeyecektir. 
işletme-geliştirme-büyüme-uluslararasılaştırma

İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri

KOBİ Finansman Destekleri

Bu kapsamda toplamda 2 başlık altında destek verilecektir.

Kredi Faiz Desteği: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorunlarının çözülmesi amacı ile toplamda 300 bin TL‘ ye varan tutarlarda verilecek faiz desteğini kapsamaktadır.

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı: Borsa İstanbul piyasasında İşletme alanında işlem görülmesi amacı ile verilecek olan 500 bin TL tutarındaki destekleme ödemelerini ifade etmektedir. Kosgeb 2018 kredileri 2019 yılına ertelenecek.

Laboratuvar Hizmetleri

İşletmelerde üretilmekte olan ürünlerin kalite standartlarına uygun olmasının sağlanması, yurt dışında bulunan diğer firmalar ile rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile 9 ilde toplamda 11 tane laboratuvara destek verilmektedir. Bu laboratuvarlarda yapılacak olan testler sonucu ortaya çıkan masrafların yüzde 50‘ si kurum tarafından karşılanacaktır.

Siz de Kosgeb tarafından verilecek olan destekler için mevzuatı inceleyebilirsiniz. İnternet üzerinde bulunan formları doldurarak faaliyet gösterdiğiniz alanlarda finansman desteği almak için başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca 1 Eylül – 31 Aralık 2018 arasında ödenmesi gereken Kosgeb borçlarının da ertelenmiş olduğunu ekleyelim.KOSGEB 2019 Yılı Destek Programları (Güncel Destekler) Konusuna 7 Yorum Yapıldı
 1. Varol Varlık dedi ki:

  Yeni girişimciyim. Kosgeb desteği ile sanal pazaryeri açmak istiyorum. Üreticilere üretmeyi, satıcılara daha çok kazanmayı ve alıcılara da güvenilir ürünlere daha kolay ulaşmayı sağlamak istiyorum.
  Neler yapmak gerekiyor. Saygılarımla.

 2. Günübirlik Tesis dedi ki:

  Merhaba ,ben 2014 yılında girişimcilik belgemi aldım.Gelibolu’da bir günübirlik tesis açmak istiyorum.Nasıl bir yol izlemeliyim.Teşekkürler.

 3. Soru dedi ki:

  Hafriyat sirketim var acaba makina ekipmana destek veriliyor mu

 4. Güncel dedi ki:

  Ben bu konuda çok ciddiyim şuan yüksek miktardaki maaş almama rağmen çalışmış olduğum işi bırakıp kendi işim için Adım atıcam şuanki şartlar nedir kısa ve öz bir şekilde açıklama yapabilirmisiniz ilginiz için teşekkürler

 5. ülkü sağdıç dedi ki:

  destek

 6. YENİ GİRİŞİMCİYİM VE ÜRETİM YAPMAK İSTİYORUM dedi ki:

  Merhaba; ben kurumunuzun GİRİŞİMCİ KURSUNUZU tamamladım. Uzun zamandır güzellik salonunda yöneticilik yapıyorum. İş yerinde kullanılan ve genellikle yurtdışından ithal edilen ürünler kullanılmaktadır. Kendi beceri ve yeteneklerime dayanarak bu ürünlerin çoğunu kendim yapıyorum. Ürünlerim oldukça başarı kazandırdı bize.
  Bu ürünler arasında spesifik ürünler de var. Amacım bu ürünleri patetnt alarak markalaştırmak ve satış için seri üretime taşımaktır.

  Kosgeb’in inovasyon desteğinden nasıl yararlanabilirim?

  Ve tabi ki üretim ve uluslararası satış desteği nasıl alabilirim?

  Teşekkür ederim;
  Saygılarımla

  YILDIZ

 7. İş yeri dedi ki:

  Slm yeni işyeri kurmak istiyorum kosgeb in 2019 yılının desteği nedir.
  Bu ay kursa gideceyim

Sayfa başına git