Kosgeb 2018 Kredileri 2019 Yılına Erteleniyor

Kosgeb 2018 Kredileri 2019 Yılına Erteleniyor
8 Nisan 2019 tarihinde güncellendi.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı önlem kararları alınmıştı. 18 Ağustos 2018 tarihi itibari ile yeni bir hamle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan geldi.Bakan Varank, sanayici, girişimci ve Kobiler için bayram öncesinde 16 maddeden oluşan destek paketini açıkladı. Bakan yaptığı açıklamada Yeni Türk Ekonomi Modelinde yer alan ilkeleri ihlal etmeden ve ülke bütçesine herhangi ekstra bir ağırlık yüklemeden mevzu bahis kişilerin destekleneceğini bildirdi. Detaylar haberimizde.

Paket İle Sağlanacak Olan Destekler

Bakanlık tarafından oluşturulan destek paketi aşağıdaki başlıkları içermektedir.

 • Araştırma ve Geliştirme konularında sağlanan desteklere kur farkı düzenlemesi getirilecek ve bu farkın dengelenmesi sağlanacak.
 • Organize Sanayi Bölgelerinde arsa tahsisi konusunda herhangi bir bedel talep edilmemesinin kapsama alanı genişletilecek. Yatırım teşvik belgelerinin alımında talep edilen başvuru ücreti düzenleme ile artık alınmayacak.
 • Türk Standartları Enstitüsü‘ nin hizmet için tahsis edilen bedellerinde %25 indirim yapılacak.
 • 1500 yeni projeye Kalkınma Ajansları vasıtası ile 500 milyon TL destek verilecek.
 • Toplamda 2.739 ithal ürün ile ilgili millileştirme çalışması yapılacak.
 • Marka, patent alımı ve ürün tasarımlarında başvuru ve onay işlemleri için ödenecek olan ücretlerde %25 indirim uygulanacak.
 • Marka ve patent alımlarında ayrıca tasarım konularında mevcut olan gecikme cezaları yeni düzenleme ile af kapsamına girecek.
 • Kosgeb alacaklarında ertelemeye gidilecek. Düzenleme ile alacaklar 2019 yılına ertelenecek.
önlem-ve-destek-paketi

Önlem ve destek paketi ile girişimci ve sanayicilere büyük oranlarda destekler verilecektir.

 • İstihdam desteği verilmesi hedefleniyor. Bu maddenin kapsamında temel bilimler mezunları girecek.
 • Verilecek olan tekno kredilerine de bir limit getirdi. Tekno-girişimciler bu bağlamda azami olarak 200 bin TL destek alabilecek.
 • Kobilere ihracat konusunda verilecek olan destek 300 bin TL olacak. Bu sayede yurt dışındaki pazara açılmaları sağlanacak.
 • 100 milyon TL‘ lik destek de teknoloji geliştirme alanlarına verilecek.
 • Türk Standartları Enstitüsü alacakları yeniden yapılandırılacak. Ancak bu kapsama dahil olmak için alacakların vadesinin geçmiş ya da icra takibinin başlatılması gerekmektedir.

Bu desteklemeler ile parasal genişleme sağlanmayacak. Ayrıca maddeler maliye politikalarına uygun olarak hazırlanmıştır. Hem destek hem de önlem mahiyetindedir. Bayramdan önce açıklanan bu paketin hazırlanmasının aslında tek sebebi var. Ülkemize karşı yapılmakta olan ekonomik saldırılar ve spekülatif hareketler sebebi ile sanayicilerin, Kobilerin ve girişimcilerin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek hedeflenmektedir. Bakan Mustafa Varank’ ın açıklamasına göre ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve ekonomik anlamda yapılan saldırılar sebebi ile yerlileştirme ve milli teknolojinin gelişmesi bağlamında çalışmaları hızlandırdıkları belirtildi. Yeni ekonomi modelinde belirtilen ilkelere uygun olarak bütçeye yük getirmeksizin destekleme yapılacağını belirtti.

Patent ve Marka Kurumunca Alınan Ücretler

Türk Patent ve Marka Kurumu‘ nun marka, tasarım başvurusu, tescil ve patent ücretlerinde %25 indirim yapılması söz konusudur. Ayrıca bahsi geçen konular ile ilgili uygulanan gecikme cezalarında kurumların alacakları payların yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışma başlatılacaktır.

Türk Standartları Enstitüsü İle İlgili Konular

Türk Standartları Enstitüsü tarafından sanayide firmalar arası rekabeti körüklemek amacı ile verilen bazı belgeler vardır. Yeni düzenleme ile TSE bu belgelerden olan Helal Yönetim Sistemleri, Kritere Uygunluk Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgelerinin alınması için talep edilecek olan ücretlerde %25 indirim yapacaktır. Bu bağlamda tutarın yalnızca %75’i alınacaktır. Kurum tarafından hakkında icra takibi başlatılmış ve herhangi bir sebeple vadesi dolmuş alacakların yeniden yapılandırılması söz konusu olacaktır. 2018 yılında yapılan Kobi tanımını incelediniz mi? Kobi kapsamına dahil olup olmadığınızı öğrenmek için tıklayınız.

İstihdam Desteği

Araştırma Geliştirme merkezi ve Teknoloji geliştirme alanlarında temel bilimler mezunlarının istihdam edilmesi gündemdedir. Temel bilimler ile kastedilen fizik,kimya, biyoloji ve matematik alanlarıdır. Bu bölümlerden mezun olanlar istihdam edilerek asgari ücretin brüt miktarında kendilerine maaş ödemesi yapılacaktır. Sene sonuna kadar 15 milyon TL desteğin firmalara aktarılması mümkün olacaktır.

AR-GE Desteği TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programları ile bütçeler 500 bin TL’ydi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte proje bütçelerinde yeni bir üst sınır belirlendi ve yeni rakam 600 bin TL oldu. Tekno- girişimcilere verilen finansal destek tutarlarında da bir düzenleme yapıldı. TÜBİTAK Tekno-girişim üst limiti 200 bin TL olarak belirlendi. Yapılan değişiklikler ile kur farkından kaynaklanan mali anlamdaki artışlara destek verilmiş olacak. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanması amacı ile 50 milyon TL destek verilecektir. AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ile oluşan ürünlerin üretim aşamalarına ve ihraç edilmelerine destek vermek amacı ile bir ödeme yapılacaktır. Bu ödemenin tutarı 50 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kosgeb iş planı örneklerini incelediniz mi?

AR-GE Desteği 

AR-GE Desteği 

Ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik olarak da 100 milyon TL destek sağlanacaktır. Teknoparklara öncelik tanınarak faaliyete geçmeleri hızlandırılacaktır. Avrupa Birliği fonları sayesinde Rekabetçilik ve Yenilik Sekter Operasyonel Programı dahilinde bazı sektörlere 60 milyon Euro’ luk fon sağlanacaktır.

Yerlileştirme

Ülkemiz sanayisinde 2 bin 739 ürün ara mal mahiyeti taşımaktadır. Bu ürünler bazı kriterler dikkate alınarak bakanlıkça incelenmiştir. Bu kriterler ithalat oranındaki pay, teknoloji seviye miktarı, uluslararası pazarda rekabet etme gücüdür. Bu anlamda en az 30 milyar dolarlık bir miktarı kapsayan bu ara mal ürün gruplarında millileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Teknoloji türü ürünlerden yerli olacaklara %15 fiyat avantajı uygulanacak. Bunun için takip mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor.
İhale
Yapılacak olan kamu ihalelerinde yerlileştirme, yenileşme ve teknoloji aktarımının sağlanması, projelerin yaygın ve etkin olması için bir takip mekanizmasının oluşturulması hedeflenmektedir. Yerli üreticilerin de bu bağlamda mağdur edilmelerinin önüne geçilecektir. Mal, can ve çevre güvenliği, ayrıca kalite konularında denetimler yapılacak. Üreticilerin de haksız rekabet ile zora düşmelerinin önüne geçilecek. Kosgeb’ in kadınlara verdiği destekleme ödemeleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Arsa Tahsisi
Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin herhangi bir ücret olmaksızın arsa tahsisleri sağlanacaktır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar geliştirilecektir. Ayrıca yatırım teşvik belgesine sahip firmaların yatırım yeri arayışlarını kolaylaştırmak adına ilgili bakanlıkça protokol imzalanacaktır.
Arsa Tahsisi

Arsa Tahsisi

KOSGEB Kredileri 2019 Yılına Ertelenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ ın yaptığı açıklamalar neticesinde yurt dışından ülkemize gelen saldırılar karşısında sanayicilerin, girişimcilerin, Kobilerin ve teknoloji girişimcilerinin durumdan olumsuz etkilenmemeleri ve yaşanan bu olumsuzluklardan güç kaybı yaşamadan çıkmaları amaçları doğrultusunda bir destek ve önlem paketi hazırlandığı duyurusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ a sunulan paket maliye politikalarına uygun ve parasal genişleme durumuna dikkat edilerek hazırlandı. Bu bağlamda hazırlanan paket kamuoyuna duyuruldu. Destek paketi içerisinde pek çok konu bulunduğunu söyledik. Bu konulardan biri de Kosgeb kurumunu kapsıyor.

Kosgeb‘ in yeni girişimcilere sağladığı iki tür destek vardır. Bu desteklerden biri geri ödemesiz yani hibe şeklindedir. Bir diğeri ise geri ödemeli olarak tabir edeceğimiz krediler şeklindedir. İşte bu geri ödemeli kredi alacaklarının tahsiline erteleme getiriliyor. Yeni düzenleme ile birlikte Kosgeb destelerinin ödemesi 2019 yılında yapılacak. Destek ve önlem paketine göre Kosgeb kurumu sağladığı bu desteklerin vadesi 2018 olanlarını bir sonraki yıla erteliyor. Kobilerin ihracat düzeylerinin geliştirilmesine yönelik olarak da bazı destekler veriliyor. Bu madde kapsamında Kosgeb Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin yurt dışındaki pazara açılmalarını kolaylaştırmak adına 300 bin TL gibi bir tutar belirlemiştir. Belirlenen bu tutar her işletme başına ödenecektir.

Bu düzenleme bir bayram hediyesi mahiyeti taşıyor. Çünkü yapılan bu düzenleme ile girişimci, sanayici ve Kobilere hem maddi anlamda destek sağlanıyor hem de yurt dışından gelen yaptırımlara karşı güç kaybetmelerinin önüne bir set çekilmiş oluyor. Kosgeb desteği alanlar bu düzenleme ile ödemelerini yapmaya 2019 yılının başında başlayacaklar.Kosgeb 2018 Kredileri 2019 Yılına Erteleniyor Konusuna 4 Yorum Yapıldı
 1. ozan dedi ki:

  Başvuru bankaya mı kosgebe mi yapılacak. Haberi yapan arkadaş bu konuda bilgi verebilir mi?

 2. Suleyman dedi ki:

  Gecen sene kosgebten kredi cektim bu sene odenmesi gereken ilk taksitini odeyemedim kredi banka alacaklarina gecti erteleme bunu kapsiyormu nasil olacak bilen bi akadas yardimci olsun

 3. Emre Göz dedi ki:

  Nasıl erteleme olacak ne yani kosgeb 2018de kredi vermeyi kesecek mi??

 4. Murat dedi ki:

  KOSGEB ALACAKLARİNA ERTELEME OLAYİNİ ANLAMİS DEGİLİM KREDİYİ BANKA VERDİ ERTELEME İSİ NASİL OLACAK BİLEN ARKADAS VARSA YARDİMCİ OLURMU?

Sayfa başına git