KOBİ'lere Hibe Desteği ve 2018 Yılı Teşvikleri


KOBİ’lere Hibe Desteği ve 2018 Yılı Teşvikleri

KOBİ’lere Hibe Desteği ve 2018 Yılı Teşvikleri


Devlet KOBİ’lerin yanında %100 Destek !

KOSGEB’in 2018 yılında vereceği teşvik ve hibeler devam ediyor. Kobilere hibe desteği kalkınma ajansı kredileri olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen projeler için verilen hibe başvuruları, hibe almanın yolları ve Ülkemizde bulunan Kalkınma ajansları hakkında bilgilere yer verdik. Sizde bir KOBİ misiniz? Eğer kobiyseniz yaşadınız. Makalemizi sonuna kadar okuyun ve devlet destekleri ile tanışın.

Kobilere Hibe Desteği Kalkınma Ajansı Kredi Destekleri

Bölgesel Kalkınma Ajansları girişimciliğin gelişmesine katkı sağlamak için Kobi’ lere olan desteklerini arttırdı. Bir çok ajans Bu yıl Kobi’ lere özel sektörel alt başlıklarda yeni hibeler vermeye başladı. Yerel ve Organik ürünlerden makine ekipmanlarına, madencilikten savunma sanayiine kadar onlarca sektörde faaliyet gösteren KOBİ, geliştireceği projelerle bu hibelerden yararlanabilecek.

Kalkınma ajansları hibe programları bölgesel düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımı sağlamak amacıyla Kobi’lere önemli bir bütçe ayırarak teknik destek ve mali desteklerle girişimciliğin gelişimi ne katkı sağlamaktadır. Projeler doğrudan finansman destekleri, Proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği ve doğrudan faaliyet desteği başlıkları altında fonlanıyor.

 1. Mali destek programı başvuru sahiplerinin önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesi olarak ifade ediliyor.
 2. Doğrudan Faaliyet desteği ise ajansın bölgesel kalkınmaya yönelik belirlenen öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere proje teklif çağrısı yapmaksızın sağladığı mali destektir. Bölgenin yenilikçi  ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparkların kuruluşu ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak faaliyetlere destek sağlanmaktadır.

İşletmelere verilen destek tutarı her program için %25 ile %50 arasında değişmektedir.Geçtiğimiz 2017 yılı için proje başına mali destek tutarı ise 50 bin TL ile 600 bin TL arasında belirlenmişti.Kobiler İçin Hibe Almanın Yolları

 1. Ajanslar tarafından yılın belirli dönemlerinde mali destek programları ilan ediliyor. program önceliklerine uygun bir proje fikirleri olan potansiyel başvuru sahipleri mali destek programlarına başvuru yapabiliyor.
 2. Ajansa proje başvuruları ilk olarak KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim sistemi) üzerinden yapılıyor. Buradaki başvuru formu proje kurallarına göre doldurularak sisteme kaydediliyor. Daha sonra yazılı hali son başvuru tarihinden önce ajansa teslim ediliyor.
 3. Proje başvuru dönemlerinde ilan edilen önceliklere uygun proje fikri olan başvuru sahipleri ajanslar tarafından ücretsiz olarak verilen Proje yazma Eğitimine katılabiliyor.
 4. Bütçe kalemlerinin mümkün olduğu kadar detaylandırılması gerekiyor. Faaliyetlerde yer almayan bir bütçe kalemi, bütçe revizyonunda silinebiliyor.
 5. Projenin uygulanabilmesi için gerekli izin ve ruhsatlar temin edilmiş olması gerekiyor. Örneğin projeniz ÇED gerektiriyorsa, bu iznin alınması veya sözleşme aşamasına kadar sürecin tamamlanması şartı bulunuyor.
 6. Başvuru döneminde gerekli belgelerin ajanslara iletilmesinin ardından proje değerlendirme süreci başlamaktadır.
 7. Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi’nin incelemeleri sonrasında, yönetim kurulu onayı ile birlikte ajansın mali destek programları kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan projeler belirlenmiş olmaktadır

Hibeye Kimler Başvurabilir?

Bölgesel kalkınma ajansları tarafından verilecek hibe programlarına aşağıda sıraladığımız  işletmeler başvurulabiliyor.

 • Ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabilir.
 • İşletmenin, teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olması ve tescil edilmesi gereklidir.
 • Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilir. Bu nedenle ortaklar, Ajansın faaliyet gösterdiği sınırlarda merkezlerinin ya da şubelerinin kayıtlı olması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşıması gerekiyor.
 • Projenin uygulama süresi içerisinde gerçekleştirilebilecek, projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu işletmeler başvurabilmektedir.
 • Başvuru sahibinin ya da ortağının hesaplarında veya vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekiyor.

Kobilere Hibe Desteği Veren Kalkınma Ajansları

Kobilere hibe desteği veren ve ülkemizde bulunan 13 kalkınma ajansı desteklenen projeler için 2016 yılında 232 milyon TL hibe vermektedir. Trakya kalkınma ajansı, kuzeydoğu kalkınma ajansı, Bursa Eskişehir bilecik Kalkınma ajansı, İstanbul Kalkınma ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Serhat Kalkınma Ajansı, Orta Anadolu kalkınma ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kuzen Anadolu Kalkınma ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu akdeniz Kalkınma ajansı toplamda 232 milyon TL hibe verecektir.

Bölgesel kalkınma ajanslarına başvuru yapan Kobilere milyonlarca liralık hibeler ile mobilyadan gıdaya, makineden enerjiye kadar birçok sektördeki KOBİ geliştirdiği proje için ger ödemesiz destek alabilmektedir.

Verilecek olan hibelere ilişkin çağrılarla ilgili duyurular ve bilgi broşürleri kalkınma ajanslarının internet sitelerinden güncel olarak yayınlanmaktadır. Kobilere hibe desteği kalkınma ajansı kredileri için Girişimciler ve KOBİ’ler bu çağrıları takip ederek başvuruda bulunabilirler.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git