KOBİ’lere Hibe Desteği ve Teşvikler

KOBİ’lere Hibe Desteği ve Teşvikler
9 Nisan 2019 tarihinde güncellendi.

Devlet KOBİ’lerin Yanında %100 Destek !

KOSGEB’in 2019 yılında vereceği teşvik ve hibeler devam ediyor. Kobilere hibe desteği kalkınma ajansı kredileri olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen projeler için verilen hibe başvuruları, hibe almanın yolları ve Ülkemizde bulunan Kalkınma ajansları hakkında bilgilere yer verdik. Sizde bir KOBİ misiniz? Eğer kobiyseniz yaşadınız. Makalemizi sonuna kadar okuyun ve devlet destekleri ile tanışın.

Kobilere Hibe Desteği Kalkınma Ajansı Kredi Destekleri

Bölgesel Kalkınma Ajansları girişimciliğin gelişmesine katkı sağlamak için Kobi’ lere olan desteklerini arttırdı. Bir çok ajans Bu yıl Kobi’ lere özel sektörel alt başlıklarda yeni hibeler vermeye başladı. Yerel ve Organik ürünlerden makine ekipmanlarına, madencilikten savunma sanayisine kadar onlarca sektörde faaliyet gösteren KOBİ, geliştireceği projelerle bu hibelerden yararlanabilecek.

Kobilere Hibe Desteği Kalkınma Ajansı Kredi Destekleri

Kobilere Hibe Desteği Kalkınma Ajansı Kredi Destekleri

Kalkınma ajansları hibe programları bölgesel düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımı sağlamak amacıyla Kobi’lere önemli bir bütçe ayırarak teknik destek ve mali desteklerle girişimciliğin gelişimi ne katkı sağlamaktadır. Projeler doğrudan finansman destekleri, Proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği ve doğrudan faaliyet desteği başlıkları altında fonlanıyor.

 1. Mali destek programı başvuru sahiplerinin önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesi olarak ifade ediliyor.
 2. Doğrudan Faaliyet desteği ise ajansın bölgesel kalkınmaya yönelik belirlenen öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere proje teklif çağrısı yapmaksızın sağladığı mali destektir. Bölgenin yenilikçi  ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparkların kuruluşu ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak faaliyetlere destek sağlanmaktadır.

İşletmelere verilen destek tutarı her program için %25 ile %50 arasında değişmektedir.Geçtiğimiz yıl için proje başına mali destek tutarı ise 50 bin TL ile 600 bin TL arasında belirlenmişti.

Kobiler İçin Hibe Almanın Yolları

 1. Ajanslar tarafından yılın belirli dönemlerinde mali destek programları ilan ediliyor. program önceliklerine uygun bir proje fikirleri olan potansiyel başvuru sahipleri mali destek programlarına başvuru yapabiliyor.
 2. Ajansa proje başvuruları ilk olarak KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim sistemi) üzerinden yapılıyor. Buradaki başvuru formu proje kurallarına göre doldurularak sisteme kaydediliyor. Daha sonra yazılı hali son başvuru tarihinden önce ajansa teslim ediliyor.
 3. Proje başvuru dönemlerinde ilan edilen önceliklere uygun proje fikri olan başvuru sahipleri ajanslar tarafından ücretsiz olarak verilen Proje yazma Eğitimine katılabiliyor.
 4. Bütçe kalemlerinin mümkün olduğu kadar detaylandırılması gerekiyor. Faaliyetlerde yer almayan bir bütçe kalemi, bütçe revizyonunda silinebiliyor.
 5. Projenin uygulanabilmesi için gerekli izin ve ruhsatlar temin edilmiş olması gerekiyor. Örneğin projeniz ÇED gerektiriyorsa, bu iznin alınması veya sözleşme aşamasına kadar sürecin tamamlanması şartı bulunuyor.
 6. Başvuru döneminde gerekli belgelerin ajanslara iletilmesinin ardından proje değerlendirme süreci başlamaktadır.
 7. Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi’nin incelemeleri sonrasında, yönetim kurulu onayı ile birlikte ajansın mali destek programları kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan projeler belirlenmiş olmaktadır


Hibeye Kimler Başvurabilir?

Bölgesel kalkınma ajansları tarafından verilecek hibe programlarına aşağıda sıraladığımız  işletmeler başvurulabiliyor.

 • Ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabilir.
 • İşletmenin, teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olması ve tescil edilmesi gereklidir.
 • Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilir. Bu nedenle ortaklar, Ajansın faaliyet gösterdiği sınırlarda merkezlerinin ya da şubelerinin kayıtlı olması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşıması gerekiyor.
 • Projenin uygulama süresi içerisinde gerçekleştirilebilecek, projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu işletmeler başvurabilmektedir.
 • Başvuru sahibinin ya da ortağının hesaplarında veya vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekiyor.
Hibeye Kimler Başvurabilir?

Hibeye Kimler Başvurabilir?

Kobilere Hibe Desteği Veren Kalkınma Ajansları

Kobilere hibe desteği veren ve ülkemizde bulunan 13 kalkınma ajansı desteklenen projeler için 2016 yılında 232 milyon TL hibe vermektedir. Trakya kalkınma ajansı, kuzeydoğu kalkınma ajansı, Bursa Eskişehir bilecik Kalkınma ajansı, İstanbul Kalkınma ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Serhat Kalkınma Ajansı, Orta Anadolu kalkınma ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kuzen Anadolu Kalkınma ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu akdeniz Kalkınma ajansı toplamda 232 milyon TL hibe verecektir.

Bölgesel kalkınma ajanslarına başvuru yapan Kobilere milyonlarca liralık hibeler ile mobilyadan gıdaya, makineden enerjiye kadar birçok sektördeki KOBİ geliştirdiği proje için ger ödemesiz destek alabilmektedir. Kobilerin tanımı değişti adlı yazımızı okumak için tıklayınız.

Verilecek olan hibelere ilişkin çağrılarla ilgili duyurular ve bilgi broşürleri kalkınma ajanslarının internet sitelerinden güncel olarak yayınlanmaktadır. Kobilere hibe desteği kalkınma ajansı kredileri için Girişimciler ve KOBİ’ler bu çağrıları takip ederek başvuruda bulunabilirler.

Gelecek yılda girişimcilere sağlanacak olan desteklerde değişiklik olacaktır. Hayata geçirilecek olan yeni destekleri linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.KOBİ’lere Hibe Desteği ve Teşvikler Konusuna 1 Yorum Yapıldı
 1. Cem Sevilmiş dedi ki:

  Beklediği nefesi beklediği desteği vermemiz gerekiyor Bunu da tabii bir yandan hükümet olarak biz yapıyoruz bir yandan da iş alemi sorumluluk üstlenerek bankalarımız sorumluluk üstlenerek Onlar da bu kampanyaya destek veriyorlar hobilerle ilgili Aslında geçtiğimiz haftalarda Önemli bir karar aldık kobi’lere ilave kaynak aktararak 17 milyara kadar kredi hacmi oluşturduk Bu ne demektir 17 milyarlık kredi kullandıklarında kredi Garanti fonu bunların kredilerine teminat gösterecek kefil olacak Ve böylece ihtiyacını görecekler Bu ise daha kısa vadede hemen 500 milyonluk bir kaynak ayrılmak suretiyle 5 milyara Varan 1 yıllık faiz oranı da onun altında ya bugünkü piyasadaki faizleri düşündüğümüz zaman oldukça iyi sayılabilecek bir oranda Kredi kullandıracak var Böylece acil ihtiyaçlarını gideren bilecekler yüzde 15 riski bankalar yüzde 85 riski dinle Kredi Garanti fonu alacak Ve böylece ilk etapta 80 binlik 80 binlik abimize bir nefes aldıracak ihtiyacımı görecek bir mali kaynak sağlamış oluyoruz değerli basın mensupları Bugünlerde yaşadığımız küresel ekonomideki hareketlilik Petrol fiyatlarına üretimle Daha doğrusu petrol üretimi kısıtlama Petrol üretici ülkeler tarafından kararından sonra yeni bir boyut kazandı ve bütün bunlar en yakın bir şekilde hükümet olarak takip ediyoruz bugün ekonomi Koordinasyon Kurulu’na toplayacağım son durum değerlendirmelerini yapıp tekrar alınması gereken kararları milletimize vatandaşlarımızda paylaşacağız baştan beri söylediğimiz bir şey var Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanır final sektörümüz güçlüdür firmalarımızın kabiliyetleri ve dayanıklılıkları aynı şekilde güçlüdür Dolayısıyla bizim bu küresel şartları dikkate alarak Bu süreçten en az etkilenmemesi için gereken tedbirleri gecikmeden Proaktif yaklaşım da alıyoruz şunun bilinmesinde fayda var Türkiye’ye bugünkü yaşadığımız şartların daha ağır şartlarını geçmişte en az dört beş sefer yaşadı 2006’da böyle bir dalgalanma oldu atlattık 2008-2009 küresel krizin de bütün ülkelerin tersine Biz Cumhurbaşkanımızın deyimi ile teğet geçti ve 2013 Gezi olaylarında Yine benzer bir süreç yaşadık Bunu da atlattık 15 Temmuz gibi emsali dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir felaketten ülke döndü bu krizi de atlattık Amerikan seçimlerinden sonra başlayan bu sürecin dünyadaki özellikle Gelişmekte olan ülkelerin tamamında bir olumsuz etkileri oldu ve bu etkilerin geçici olduğunu biliyoruz.

Sayfa başına git