Girişimcilere 200 Bin TL Hibe Desteği

Girişimcilere 200 Bin TL Hibe Desteği
24 Aralık 2018 tarihinde güncellendi.

Geçtiğimiz ay hükumet tarafından 100 günlük eylem planı açıklanmıştı. Bu eylem planının içinde çeşitli projeler yer alıyordu. Bunlardan bir tanesi de genç girişimcilere verilecek olan teknogirişimci desteği idi. Desteği tutarı 200 bin TL olarak belirlenmişti. Beklenen açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ tan geldi. Bireysel Genç Girişimciler yani BİGG olarak adlandırılan kesim belirli şartlar dahilinde bu hibe desteğinden faydalanacak. Detaylar haberimizde.

Teknogirişimci Sermaye Desteği Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda yürütülen ve bu yılda yürütülmesine karar veren bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 yılında uygulanacak olan hibe desteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen ay ilan edilen 100 günlük eylem planında rastlıyoruz. Belirlenmiş olan teknoloji bölgeleri var. Bu bölgelerin kalkındırılması ve bölgelerin teşvik edilmesi amaçlanıyor. BİGG olarak tabir edilen ise örgün olarak eğitim veren üniversitelerde 4 yıllık bir eğitim programından mezun durumda olmasa bile ilerleyen yıllarda mezun olabilecek öğrencilerden, veya master ya da lisans eğitimlerini geriye dönük olarak maksimum 10 yıl içerisinde tamamlamış olan şahısların geliştirdikleri teknolojik bağlamdaki iş fikirlerini hayata geçirmeleri adına TÜBİTAK liderliğinde devam edecek olan bir desteği ifade etmektedir. Bu desteğin tutarı 200 bin TL‘ dir ve tamamen geri ödemesizdir. Yani kredi olarak değil hibe olarak sunulmaktadır.

teknogirişim-sermaye-desteği

Teknogirişim sermaye desteği 200 bin TL tutarındadır.

Teknogirişimci hibe desteği ile;

 • Girişimciliğin kalitesinin artırılması
 • İşletmelerin teknolojik seviyelerinin artırılması
 • Yurt dışındaki rekabet seviyesinin artırılması
 • Konusunda eğitim alarak belirli bir seviyeye gelmiş şahıslara istihdam sunulması
 • Teknolojik anlamda yapılacak olan her türlü projenin desteklenmesi
 • AR-GE adına çalışmalar yapılması
 • Ülkenin teknolojik seviyesinin artırılması
 • Teknkolojik konularda ülkenin yurt dışına olan bağımlılığının azalması
 • Girişimcilere konu ile ilgili eğitimler verilerek bilgi düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.

Geçmiş yıllarda verilen destekleme ödemesi ile sayısı 1000′ i aşkın firma ekonomiye kazandırıldı ve iş fikirleri hayal olmaktan çıktı. Bakan Varank’ ın açıklamasına göre 3 Eylül 2018 tarihinde konu ile ilgili 2. çağrı yapılacaktır.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 • Örgün eğitim alarak 12 ay içerisinde mezun durumda olabilecekler
 • Master programlarına  kayıtları aktif olan kişiler
 • Herhangi bir işyerinin ortağı olmayanlar
 • Mezun olalı 10 yılı aşmayan kişiler
 • Konu ile ilgili daha evvel destek almamış kişiler başvuruda bulunabilir.

Destek İçin İlk Çağrı

İlk çağrı Şubat 2018′ de yapıldı. Bu çağrıya başvuruda bulunan girişimci sayısı 3 bin 323 oldu. Çağrı sonuçları açıklandı ve toplamda 146 kişi 1512 sayılı Girişimci Desteğini almaya hak kazandı. Bu destekten yararlanacak olan projelerin ve iş planlarının konuları aşağıdaki gibidir;

 1. Tarım Faaliyetleri ve Yiyecek Alanlarında Sürdürülebilirliğin Sağlanması
 2. Ulaşımın Teknolojik Seviyelere Çıkarılması
 3. Teknoloji Konusundaki Enerji Faaliyetleri
 4. Sanayide Kullanılan Teknolojinin Güncel Hale Getirilmesi
 5. Yaşam Kalitesinin Artırılması’ dır.
akıllı-ulaşım

Sermaye desteğinin verileceği alanlardan biri de akıllı ulaşımdır.

Bu projelerin değerlendirilmesi için bir heyet kurulmuştur. Bu heyetin üyeleri üniversitelerdeki akademisyenler, sanayici iş adamları ve yatırım sunacak olan şahıslardır. Eylül ayının başlarında ise yapılan açıklama ile birlikte girişimcilerin iş planları ile başvurmaları, kendi şirketlerini kurmaları ve kurumsallaşmaları adına 2. çağrı yapıldı.

Girişimci Sermaye Desteği 2.Çağrı

TÜBİTAK’ın resmi internet sayfasında hibe desteği başvurularının 2. çağrısı 3 Eylül 2018 tarihi itibari ile yapılmıştır. Alanında eğitim almış kişilerin iş istihdamı edinmeleri ve memlekete kaliteli üretim sunmaları adına destek verilmektedir. Destek sadece maddi anlamda değildir. Bu bağlamda başvuru yapan ve hibe desteği almaya hak kazanan girişimcilere aynı KOSGEB‘ de olduğu gibi girişimcilik bilgilerini içeren bir eğitim verilmektedir. Eğitim verecek olan kişiler sanayi sektöründe deneyim sahibidir. Üretim aşamasında değil, idare, ticaret ve bilgi birikimi gerektiren teknik alanlarda da eğitim verilecektir. Aslında verilecek olan desteğin 3 basamaktan oluştuğunu söylemek yanlış olmaz. Tüm amaçlar doğrultusunda hedeflenen proje öncelikli olarak somut bir maddeye dönüşecektir. Üretim süreci başarı ile tamamlanacak ve daha sonra oluşturulan mal hizmet sürecine geçecektir. Bu aşamaların denetimi Kurum tarafından yapılacak olup üretim sürecini tamamlamamış kişi bir sonraki basamağa geçemeyecektir.1.Basamak

Başvuruda bulunan girişimcilerin bir iş planlarının olması gerektiğini belirttik. Bu iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için ilgili şahıslara sunulması gerekiyor. Bu şahıslar, kendilerine sunulan iş planlarını belirli kıstaslar dahilinde değerlendiriyor. Şayet incelenen iş planı kayda değer ve kaliteli bulunursa oluşturulmuş olan değerlendirme komisyonu iş planının hayata geçirilmesi adına faaliyetlere başlıyor. Bu aşamada karşımıza teknik bilgi sağlayan Uygulama Kuruluşları çıkıyor. Bu kuruluşlar işbirliğinin oluşturulması, girişimciye verilecek olan dersler ve mentor yani danışan gibi konularda bilgi sunuluyor. Yani bu aşamada sunulan planın onayı yapılır. Bakanlık uygulama yapılması için kıstasları belirlemiştir. Bu kuruluşlar değerlendirmeye bu kıstaslara göre yapacaktır. Konu ile ilgili bakanlık tarafından tayin edilmiş ve sayısı yirmi olan uygulama kuruluşlarının listesi aşağıda gösterilmektedir. Tarım ve Orman Bakalığı’ da 2019 yılında hibe ve teşvik vermeye devam ediyor.

 • Akdeniz Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Arçelik
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi

 • Gaziantep Üniversitesi
 • Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Konya Teknoloji Geliştirme Alanı
 • Sabancı Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Özyeğin Üniversitesi
 • İzmir Teknoloji Geliştirme Alanı
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Türk Ekonomi Bankası
 • Yaşar Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Marmara Teknokent Anonim Şirketi
 • Ege Üniversitesi
 • 19 Mayıs Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi’ dir.

2.Basamak

İş planı onaylanan gerişimciden bu aşamada iş yerini kurması istenir. Kuruluş aşamasında TÜBİTAK ile sözleşme imzalamak gerekir. Herhangi bir teminat gösterilmesine gerek kalmaksızın hibe desteği sağlanır. Üretimin somut bir hal alması ve üretimin pazarlanması bu aşamada sağlanacaktır. Gerekli görülürse Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından eğitim amaçlı destek de sağlanabilir.

3.Basamak

Bu aşamaa oluşturulan somut verilerin Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri ile birlikte ticaret faaliyetlerinin üst seviyelere çıkarılması amacı ile oluşturulmuştur. Üretilen ürünler faaliyet alanına tanıtılması hedeflenir. 1512 Sayılı desteği alarak işletmelerini kurmuş olan kimseler ikinci aşamayı da tamamladıktan sonra 3. aşamaya geçebilirler. Destek yardımı ile kurulmuş olan işletmeler ve şirketler 2 yıl yani 24 ay içerisinde Araştırma ve Geliştirme Programı desteğini almak için TÜBİTAK’ a başvuru yapabilirler. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

girişimci-desteği

Proje dahilinde sayısı 20′ den fazla kurum bulunmaktadır.

Başvuru

E-başvuru sistemi ile belirlenen tarih aralığında rahatça başvuru yapılabilir. Sisteme elektronik imza, mobil imza ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir. Bu link üzerinden sisteme giriş yapabilirsiniz. Ayrıca ilk kez başvuru yapacaklar için sistemde bir form bulunmaktadır. Bu formun ilgili alanlarına doğru bilgilere yazarak işlemi tamamlamalısınız. Yeni kayıt yaptıracak olanlar bu linkten ilgili kayıt sayfasına ulaşabilirler. Ayrıca yardımcı kuruluşlardaki formlar doldurularak da başvurular kabul edilmektedir.

Destekleme Ödemesi Yapılabilecek Olan Kalemler

Personel gideri olarak brüt asgari ücret her ay akademisyenlere verilecektir. Bu personelin seyahat masrafları karşılanacak, işletme için gerekli olan alet ve edavat alınacaktır. Yeminli mali müşavire belirlenen bir tutar verilecektir. Alınan danışmanlık hizmetinin sadece %20′ si karşılanmaktadır. Konaklama, kira giderleri, patent, reklam, KDV gibi ekstra giderler TÜBİTAK tarafından verilecek olan destekleme ödemelerinin dışında tutulmuştur.

2.çağrı 3 Eylül’ de yapıldı. Şayet sizinde teknoloji konulu ve yukarıda bahsettiğimiz alanlarını geliştirmeye yönelik bir projeniz varsa başvuruda bulunmak için geç kalmayın!Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git