KOSGEB Kredisi

Faizsiz Krediyle Köyde Hayvancılığa Başlayın (2020)

Faizsiz Krediyle Köyde Hayvancılığa Başlayın (2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen, 3 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 tarih aralığında uygulanacak olan düşük faiz ve yüksek kredi limitleri ile hayvancılığa başlayabilirsiniz. 500 bin ile 50 milyon arasında kullandırılacak olan krediler üretim konularına göre değişiklik gösterebilmektedir. Belirtilmiş özellikleri sağlayan üreticiler yüzde 25 ve yüzde 75 oranlarında faiz indirimlerine ek olarak % 10 faiz indiriminden yararlanabilecek ve toplam uygulanacak indirim oranı ise % 100′ ü aşamayacaktır.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 3 yıl boyunca üretim konularına göre finansal destekte bulunacağını açıklamış ve başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. 2020 yılının sonlarına kadar başvurular kabul edilmektedir. Gerekli evraklar hazırlanarak bankanın şubesine gidilecek olup, başvurular şahsen yapılmalıdır. Pek çok konularda destekleme yapılacaktır. Büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa kadar bir çok konu desteklemeler arasında yer almaktadır.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Faizsiz Yatırım ve İşletme Kredisi Üretim Konuları;

 • Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği
 • Damızlık Düve Yetiştiriciliği
 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği
 • Küçükbaş Hayvancılık
 • Arıcılık
 • Kanatlı Sektörü
 • Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği
 • Su Ürünleri Sektörü
 • Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim

Hayvancılık Kredisinde Gerekli Belgeler

Hayvancılık kredisinden yararlanabilmek için Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmek gerekir. Başvuru esnasında yanınızda bankanın sizden istediği belgeleri de bulundurmalısınız. Hayvancılık kredisi başvurusu gerçek kişilerden ve tüzel kişilerden istenen belgeler olarak ikiye ayrılmaktadır.

1- Gerçek kişilerden istenenler;

 1. Kimlik belgesi
 2. Çiftçi Kayıt Belgesi
 3. Bilançosu mevcut işletmelerin son 3 yıllık bilançoları
 4. Krediye karşılık teminat belgesi
 5. Tarımsal işletmenin kira kontratı, tapu kaydı

2- Tüzel kişilerden istenenler;

 1. ÇKS belgesi
 2. Ticaret sicil gazetesi
 3. Kayıtlı olunan odanın belgesi
 4. Vergi levhası
 5. Noter onaylı imza sirküleri
 6. Teminat belgeleri
 7. Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 8. Tarımsal işletme tapu kaydı, kira kontratı

Bu belgeleri hazırlayıp Ziraat Bankasının şubesine şahsen müracaat etmeniz durumunda kredi başvurusunda bulunabilir ve faiz indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

Kullanılacak olan hayvan kredisinin üretim konuları, faiz oranları ve kredi üst limitlerini dikkate alarak faizsiz krediyle köyde hayvancılığa başlayabilirsiniz.

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Ziraat Bankasın ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üretimi konusunda kredi için verdiği en üst limit 25.000.000‘dur. İndirim oranı alarak yatırım kredisi için % 50 , işletme kredisi içinde % 50 faiz indirimi yapılacaktır. Özellikli kriterlere sahip olan üreticilere her kriter için yüzde 10 oranında ek indirim oranı sağlanacaktır. Tüm kriterlere sahip olan üreticiler, yüzde 100 oranında uygulanacak en yüksek indirim oranından yararlanacaktır.

Sütçü Sığır Irkları;  Holstein, Jersey ve Avrupa kırmızıları

Kombine Damızlık Irklar; Kahverengi swiss, Simental ve Montbeliard

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Yukarıdaki tablo 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yer alan tablodur. Yatırım ve işletme kredileri için kullandırılacak olan indirim oranları %50′ dir. Belirtilen kriterlere uygun olan üreticilere uygulanabilecek olan en yüksek indirim %100’dür.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Damızlık ve düve yetiştiriciliğinde uygulanacak olan en üst kredi limiti 10.000.000′dur. Damızlık ve düve yetiştiriciliği için indirim oranlarına baktığımızda işletme döneminde % 75 indirim ve yatırım dönemi içinse yine % 75 oranında indirim sağlanacaktır. Kredi kullandırılacak olan damızlık düveler Tarım ve Orman Bakanlığının veri tabanına kayıtlı olması gereklidir ve damızlık belgesine sahip olmalıdır. Damızlık ve düve yetiştiriciliğinde birçok ekipman alımı yatırım dönemi kredilerinden sağlanacaktır. Ek kriterler mevcut olduğunda % 10 indirim sağlanacak olup toplam indirim oranı % 100′ ü geçmeyecektir.

Damızlık ve Düve Yetiştiriciliği

Damızlık düve yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için hayvanların ırkları; jersey, avrupa kırmızıları, holstein, brown swiss, simental ve montbeliard ırklarıdır. Bu ırklar sütçü ve kombine ırklarıdır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteklediği hayvansal üretim konularından bir diğeri ise büyükbaş hayvan besiciliğidir. Kredi üst limiti 10.000.000 TL‘ dir. Yatırım ve işletme dönemleri için uygulanacak indirim oranları % 50’ dir. Büyükbaş hayvan besiciliğinde yatırım dönemi için uygulanabilecek en yüksek indirim oranı % 90 iken, işletme döneminde bu oran % 100’dür. Yurt içinde doğan hayvan kullanımı ve kendi yemini üretme yatırım dönemi için herhangi bir indirim sağlamayacaktır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Küçükbaş Hayvancılık

Yürürlüğe giren yeni karar ile küçükbaş hayvancılıkta kredi üst limiti 15.000.000 TL‘dir. Faiz indirim oranları ise her iki kredi için % 75 oranındadır. Küçükbaş hayvancılıkta da belirlenmiş kriterler mevcuttur. 5 adet belirlenmiş kriterlerden hangisi karşılanıyorsa %75 indirime ek olarak % 10 faiz indirimi uygulanacaktır. Uygulanacak en yüksek faiz indirimi yüzde 100’ ü aşamayacaktır.

Küçükbaş Hayvancılık

Arıcılık

Diğer üretim konularının limit artışı gibi arıcılık sektöründeki kredi en yüksek limiti 2.500.000 TL olarak belirlendi. Yatırım ve işletme dönemlerinde ayrı ayrı % 50 faiz indirimi yapılacaktır. Daha önceki kararlarda kriterler olmadığından belirlenen indirime ek herhangi bir indirim söz konusu değildi. Fakat gelen yeni kararname ile belirlenmiş kriterlere uyulduğunda ilave indirim sağlanacaktır. Bu oran % 10’dur.

Arıcılık Sektörü

Kanatlı Sektörü

Kanatlı sektöründe uygulanabilecek en yüksek indirim oranı diğer üretim konularının toplam indirim oranlarında azdır. Açıklanan karar ile 3.000.000 TL olan kanatlı sektörü 1 Ocak 2020 itibariyle 5.000.000 TL‘ye çıkarılmıştır. Kriterler bakımından da az olan Kanatlı sektörü için yatırım döneminde % 25 faiz indirimi, uygulanabilecek en yüksek yatırım dönemi % 55 ve işletme dönemi % 50 faiz indirimli olup uygulanabilecek en yüksek işletme dönemi indirim oranı ise % 80’ dir.

Kanatlı Sektörü

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Kredi üst limiti 10.000.000 TL olan kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinin yatırım dönemi ve işletme dönemi olarak ayrı ayrı uygulanacak faiz indirimleri % 75′ dir. Belirtilen kriterler olmadığından ek olarak herhangi bir indirimden yararlanılamayacaktır.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Sektörü

Üretim konularında yer alan su ürünleri sektörü için kredi üst limiti 10.000.000 TL’dir. Yatırım dönemi ve işletme dönemi kredi indirimlerinde belirlenen kriterler aynıdır. Yüzde 50 indirim oranına sahip olan su ürünleri sektörü yatırım ve işletme dönemi kredilerinin uygulanabilecek en yüksek indirim oranı ise yüzde 80′ dir. Kriterlere uygun olunduğunda yüzde 50 indirim oranına ek olarak yüzde 10 indirim sağlanacaktır.

Su Ürünleri Sektörü

Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim

Geleneksel (yaygın) Hayvansal Üretim

Geleneksek hayvansal üretimde kredi üst limiti 1.500.000 TL‘ dir. İndirim oranlarına bakıldığında 100.000 TL’ ye kadar olan krediler için yatırım dönemi yüzde 100 faiz indirimli ve işletme dönemi krediside yüzde 100 oranındadır. 100.000 TL  üzerindeki krediler için geçerli olan faiz indirimleri yatırım ve işletme dönemi için yüzde 50’dir. Uygulanabilecek en yüksek yatırım dönemi kredi indirimi yüzde 90 iken, uygulanacak en yüksek işletme dönemi kredi indirimi ise yüzde 100’dür. Belirlenen kriterler gerçekleştirildiği taktirde ek ilave indirim oranı sağlanacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.