Düve Yetiştiriciliği Hibe Kredisi Nasıl Alınır? BAŞVURU SAYFASI


Düve Yetiştiriciliği Hibe Kredisi Nasıl Alınır?

Düve Yetiştiriciliği Hibe Kredisi Nasıl Alınır?

2018 yılında düve yetiştiriciliği yapmak isteyen genç çiftçilerimize 30 bin lira hibe verilecek. Genç çiftçi hibesi adı verilen proje haricinde bakalım 2018 yılında hangi teşvik, hibe ve destekler mevcuttu?

Devlet milli tarım projesi kapsamında 4 Aylık Düve Yetiştirenlere 750 Lira Hibe Verilecek. Konu hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan açıklama ile düve yetiştiriciliğine destekleme miktarı belirlendi. Bu kapsamda büyükbaş hayvancılık destekleri ile düve yetiştirenlere hibe ödemesi yapılacak.

4 Aylık Düve Yetiştirenlere 2018 yılında 750 lira hibe desteği verilecektir. Konu ile ilgili açıklama Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından Milli Tarım Projesi toplantısı sırasında hayvan yetiştiricileri müjde olarak verildi. Ülkemizde hayvan yetiştiriciliği hakkındaki soruları cevaplarken bu konu değinen bakan Çelik; Ülkemizde meydana gelen buzağı ölümleri hakkında bilgiler verdi. Hayvan yetiştiricilerinin doğmadan önce ve doğduktan sonraki zamanlarda yapılmayan aşılama nedenleri ile yılda 400 bin buzağının öldüğü istatistiğini paylaşmıştır. Bunu Ülkemizdeki bütün buzağılara oranladığımızda ise her dört buzağıdan bir tanesine yani % 25 ‘ine tekamül etmektedir. Bu Avrupa ve Amerika’daki oranlarla kıyasladığımızda gerçekten çok yüksek bir oran olduğunu daha iyi anlamaktayız. Avrupa ve Amerika buzağı ölümlerinin oranı % 5 olarak görülmektedir. Ülkemizin yılda 500 bin adet hayvan ithal ettiğini düşündüğümüzde ölen buzağı sayısının ne kadar yüksek olduğunu daha iyi anlamaktayız.

Buzağı ölümlerinin önünün kesilmesi halinde yurt dışından hayvan ithal etmemize gerek kalmamak ile birlikte hayvan üreticilerinin kazancıda aynı oranda yükselecektir. Bu tarz sorunların halledilmeden Ülkemizde hayvancılığın istenilen seviyelere gelmesi mümkün gözükmemektedir. Bu kapsamda hayvan üreticilerinin yanında olan Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı düve yetiştiricilerine bu güne kadar görülmemiş bir fırsat sunmaktadır. Milli Tarım Projesi kapsamında ilk olarak 29 İlimiz’de uygulanmaya başlanacak bu proje önümüzdeki yıllarda Ülkemizin her ilinde uygulanacaktır. Hayvan yetiştiricilerinin Devletten ücretsiz olarak kiralayacağı meralarda hayvancılık yapanların yararlanabileceği bu fırsat’dan binlerce hayvan yetiştiricisi yararlanabilecektir. Meralarda hayvan yetiştiriciliği yapanların buzağıları 4. ayına geldiği zaman Gıda Tarım Hayvancılık bakanlığı her bir buzağı için yetiştiricisine 750 lira hibe desteği verecektir.

Düve Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Düve Hibe Desteği

Damızlık Düve Kredisi

Bu uygulamaya 2018 yılında başlanacağını belirten Çelik bu yöntem ile birlikte hayvan yetiştiricilerimizin maddi anlamdaki sıkıntılarına büyük bir miktarda destek olunacağının sözü vermiştir. Örnek vermek gerekirse mera hayvancılığı yapan bir vatandaşımızın beslediği 100 tane büyükbaş hayvanının 100 tane buzağısı olduğunda bu buzağılar 4 aylık olduğu zaman buzağı başına verilen hibe sayesinde 100 x 750 = 75 000 lira devletten hibe alabilecektir. Mera hayvancılığının kapsadığı iller ve başvuru şartları 2018 yılının ilk aylarında Gıda Tarım Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bildirilecektir. Bu konuya önem veren vatandaşlarımız konu hakkındaki gelişmeleri sitemizden takip edebilirler.

Damızlık Düve Hibe 2018 Yılı Destek Verilen İller

2016 ve 2018 yılları arasında damızlık düve yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimize Devlet tarafından düve hibe desteği verilecek. Bu destek 2018 yılında aşağıda isimleri yazılı bulunan 10 ilimizde uygulanmaktadır.

 1. Ankara,
 2. Malatya
 3. Trabzon,
 4. Bayburt,
 5. Tekirdağ,
 6. İzmir,
 7. Samsun,
 8. Maraş,
 9. Niğde,
 10. Manisa

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar

HİBE VERİLME AMACIHİBE MİKTARI
Rehabilitasyon ve Kapasite ÇoğaltmaYüzde 50
Yeni inşaat yatırımlarıYüzde 50
Damızlık dişi buzağı almak içinYüzde 50
Yem karma ve Gübre Sıyırıcı Almak AmacıylaYüzde 50

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Hibe Şartları

 1. Damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olmak,
 2. TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olmak ve bu belgeyle başvurmak gerekmektedir.


Düve Yetiştiriciliğine Hibe Başvurusu Yapılan Proje Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Şunlardır;

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Tüzel kişiliklerde ortaklığı % 25 den fazla olan ortaklar için 1. ve 2. maddelerdeki belgeler,
 • Türkvet Sisteminden hayvan varlığı ve kuruluş tarihini gösteren işletme tescil belgesi ve hayvan varlığını gösterir tespit tutanağı.
 • Taahhütname
 • Yatırımın yapılacağı araziye ait Ek-9 da yer alan aidiyet belgesi,
 • Kamudan kiralık işletmelerde en az 10 (on) yıllık kira kontratı,
 • Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için)
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için),
 • Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 • Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı,
 • İnşaat ruhsatı veya inşaat iznini gösteren belge
 • Projeler (Statik, Sıhhi tesisat, elektrik ve diğer)
 • Onaylanan sabit yatırım ve termin planı tablosu
 • Yem karma ve gübre sıyırıcısına ait proforma fatura

Başvuru Formu

Hibe almak isteyen genç çiftçilerimizin aşağıda bulunan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Buraya tıklayarak başvuru formunu indirebilirsiniz. Forma ilave olarak diğer evrakları da tanzim etmeli ve bu evraklarla İl veya ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmalısınız.

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı/Unvanı
T.C. Kimlik No/ Vergi No
Adresi
Telefon/Faks Numarası
İşletmenin Adresi (il-ilçe-köy/mahalle)
Projenin adı
Projenin Kapsamı (*)Yeni İnşaat-Kapasite artırımı/rehabilitasyonDamızlık Hayvan AlımıMakine Alet-Ekipman Alımı
Yeni Yatırım

Şartlarınız uygun ise hayvan kredisi çekmek yerine, Devlet hibe, teşvik ve desteklemelerine başvurabilir, bu kapsamda tarım ve hayvancılık yatırımınıza finansman imkanı sağlayabilirsiniz.

Düve Yetiştiriciliğine Devletten Yüzde Elli Destek geliyor. Milli Tarım Projesi kapsamında planlanan mera ve büyük baş hayvancılık alanında yapılan açıklamalar sonrası netlik kazanmaya başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Faruk Çelik Ülkemizdeki atıl durumda bulunan meraların değerlendirilmesi ve hayvancılığın istenilen seviyelere gelmesi için farklı çalışmalardan bahsetti. Hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımızın sorunlarının incelenip çözüm bulunduğu bu proje sayesinde bir çok olayın aydınlatıldığı ve insanlara çözüm bulunduğu belirtilmiştir. Hayvancılık yapmak isteyenlerin en büyük sıkıntısı olan hayvan temini olarak dikkat çekmektedir. Vatandaşların istediği cins ve ırktaki hayvan bulması için köy köy gezmek zorunda kaldığını ve bunun maliyetini yükselttiğinden dolayı zorlandığının altı çizilmektedir. İnsanların bu tarz sorunlar yüzünden hayvancılık yapmak istemediği belirtilmiştir. Bu sorunu çözmek ve hayvancılığa yeni başlamak isteyen insanlara yardımcı olmak açısından yeni bir uygulamaya geçileceği belirtilmiştir. Avrupa’da bir çok ülke tarafından uygulanan bu sistem 2018 yılında uygulanmaya başlanacaktır. İlk etap da bu proje kapsamında 32 ilimizde damızlık düve üretim merkezi kurulacaktır.

Düve Yetiştiriciliği Devlet Desteği Şartları Nelerdir?

Bu üretim merkezlerinde minimum 500 damızlık hayvan bulundurulacaktır. Hangi cins ve ırktan alacağınıza siz karar vermektesiniz. Yani istediğiniz tür ve cins hayvanı beslemekte özgürsünüz. Damızlık düve üretim merkezinin inşaat yatırımlarına, alet edevat alımları ve buzağı alımlarına % 50 hibe desteği yapılacaktır. Bu gerçekten çok ciddi bir destek olarak dikkat çekmektedir. Üretim merkezine alacağınız 1000 tane buzağının yarısını yani 500 tanesini devlet size alıyor. Sizde hayvancılık yapmayı düşünüyorsanız bu proje sayesinde çok daha ucuza bu işe başlayabilirsiniz. Bir bakıma köylere geri göçü amaçlayan bu hibeler sayesinde köy nüfusunun artması çok normal. Bu şartları başka hiç bir sektörde görmeniz mümkün değildir.

2018 yılında uygulanmaya başlanacak olan bu proje kapsamındaki illerin nereleri olduğu hakkında şuana kadar bir açıklama yapılmamıştır. Açıklama yapılır yapılmaz konu hakkındaki haberimizi sitemizden duyuracağız. Milli tarım projesi kapsamında damızlık düve yetiştiriciliğinden mera hayvancılığına ve buzağı hibesine kadar çok geniş ve çeşitlilikte planlanan bu olay sayesinde Ülkemizdeki büyük baş hayvancılık istenilen seviyelere yükselecek ve insanlarımız bu işten para kazanmaya başlayacaktır. Aynı zamanda istenilen büyük baş hayvan üretimi sayesinde yurt dışından hayvan ithal etmek zorunda kalmayacak ve ekonomimiz canlanacaktır. Bu sistemde ödenecek hibe zamanı ve başvurular hakkında gerekli bilgiler yapılacak olan açıklamalardan sonra sitemizde yayınlanacaktır.

2018 yılında eğer proje onaylanırsa, küçük aile işletmelerine 5 damızlık düve hibe edilecek. Bununla ilgili Hayvancılık Desteklemeleri 2018 Hibeleri isimli haberimizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Etiketler:

Düve Yetiştiriciliği Hibe Kredisi Nasıl Alınır? Konusuna 4 Yorum Yapıldı
 1. Nurettin Sever dedi ki:

  Buzağı beslemesi hazırlanırken süt derecesine sıcaklığını iyi karışımı sağlanmasına vücut sıcaklığının üzerinde olmamasına ve bunlar bozulmaya neden olabilir. Hayvanlarda sellere neden olabilir Kısaca bunları söyleyebilirim Sana da geziyorsunuz ve müstahsiller üreticilerle birebir ilişki içerisindesiniz karşınıza en çok çıkan buzağı besleme noktasında yapılan hatalar ve sonrasında oluşan hastalıklar nelerdir.

 2. mustafa dedi ki:

  damızlık düve için destek alabilmem için illa 500 tane şartmı

 3. fatma akkaya dedi ki:

  merhaba ben fatma akkaya izmirin kiraz ilçrsinin umurcalı köyünde oturuyorum bir buçuk yıllık evliyim işimyok küçük bir arazim var altınlarımla aldığım bir kaç büyük baş hayvanım var büyüklerimden kalmada kırk elli kilitlikte ahırım var ben hayvancılık işini büyütmek istiyorum ama bunun için imkanım yok devlet desteyi almak istiyorum işimi büyütüp hayvancılığa devam etmek en büyük hayalimlütfen yardımcı olun başka bir iş imkanım yok hibe kıredisi almak istiyorum ne yapmam gerekiyor

 4. osman çelik dedi ki:

  büyük baş alıp yeriştirmek ülkemize katkıda bulundurnak süt ürünleri üretmek için başvuru yapmak istiyorum geren yapılmasına aruz ederim

Sayfa başına git