Çiftçilerin Sulama ve Elektrik Borcu Desteklemeden Kesilecek 2018 Resmi Gazete

Çiftçilerin Sulama ve Elektrik Borcu Desteklemeden Kesilecek 2018 Resmi Gazete
29 Aralık 2018 tarihinde güncellendi.

Devlet Şu İşleri 30527 sayılı 6 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’ de Tarımsal Sulama ve Elektrik Borcunu Ödemeyen Ancak Tarımsal Destek Ödemesi Alacakların Borçlarının Bu Alacaktan Tahsil Edilmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 100 günlük eylem planında hemen hemen tüm sektörlere destek verilirken çiftçilerin de borçları alacaklarından kesilecek. Detaylar haberimizde.

Tebliğin Amacı

2018 yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çiftçilere devlet tarafından bazı tarımsal destekleme kapsamında hibe ve teşvik veriliyor. Ancak bazı çiftçilerin kamuya vadesi geldiği halde ödemedikleri sulama ve tarımsal sulama amacı ile kullandıkları elektrik borçları bulunuyor. Tebliğ işte tam da bu konuyu kapsıyor. Çiftçinin destekleme ödemesi almak için bankaya gittiğinde konu ile ilgili bir borcu olduğunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim yapıldıktan sonra banka ödenecek olan tutardan borç tutarını düşüyor. Eksilen bu borç tutarı alacaklı tarafların hesaplarına aktarılıyor.   Tebliğ işte bu anlamda vatandaşın borçlarının ödenmesini içeriyor.

tarımsal-sulama-elektrik

Tarımsal sulama ve elektrik borçları destekleme ödemelerinden mahsuben alınacaktır.

Bu bağlamda çiftçilerinin elektrik borçlarının da şirketlere olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşte devlet kendisine olan borçları tahsil edeceği gibi, şirketlerin borçlarını da şirketler namına tahsil etmiş olacak. Yani elektrik şirketlerinin borçları da tarımsal destekleme ödemelerinden devlet marifeti ile alınacak. Özetle ödemelerini Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi‘ nden alacak sulama ve sulamada kullanılan elektrik borcu olanların borçlu olduklarını bankaya iletmesi gerekiyor.

Borçların Tahsili Nasıl Yapılacak?

İlgili bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere verilen tarımsal destekler ile ilgili özetleri banka şubesine dijital ortamda gönderecek. Devlet Su İşleri tarafından konu ile ilgili tüm bilgiler döküman halinde hazırlanarak Ziraat Bankası’na iletilecek. Bu dökümanda sulama alanlarının kimlik bilgileri, imza yetkisi olan şahıslar ve tarımsal destekleme ödemelerinin yatırılması için en yakın banka şubesinde açılmış olan hesap numaraları yer alacak. Şirketler ve Devlet Su İşleri borçlarını ödemeyen kişilerin T.C. kimlik ya da vergi numaralarını ad ve soyadı bilgilerini de ekleyerek bankaya dijital ortamda iletecek.

Borç güncellemesi için belirlenen bir gün var. Her yeni haftanın salı gününde borç bilgileri sistem üzerinden güncellenecek. Bu durumda ilgili kurumun borcu olan şahısların bilgilerini eksiksiz ve hatasız olarak ilgili tarihte bankaya iletmelidir. Borçluların kişisel ve borç bilgileri sisteme kaydedildikten sonra ilgili teşkilatlara kullanıcı ismi ve parola tahsisi yapılacak.  Banka, Bakanlık tarafından kendisine gönderilmiş olan tarımsal destekleme bilgilerini kişisel bilgileri ile bankaya ileten borçlu ödemesini kendisi adına açılmış olan hesaplardan alabilecek. Bu hesaptaki tutardan borcu tahsil eden komisyon, 7 gün içerisinde şahıslara kısa mesaj yolu ile bilgilendirme yapmak durumundadır. Alacaklı teşkilatların bankaya bu işlemleri bildirme ve başvurma sıraları ilk başvurana öncelik tanınacağı bir sistem dahilinde işleyecek. Borcunu ilk önce bildiren ilk tahsili olacak olan teşkilat anlamına gelmektedir.ziraat-bankas-tahsil

Devlet Su İşleri tarafından bildirilen borçlar Ziraat Bankası tarafından açılan hesaplardan tahsil edilecek.

Burada önemli olan nokta borcun miktarı olmaktadır. Şayet borç miktarı verilecek tarımsal destekleme miktarından azsa hesaptan yalnızca borç tutarı kadar kesim işlemi gerçekleştirilecektir. Fakat borç miktarı verilen destekleme ödemesinin üzerinde bir limitte ise hesapta bulunan tutarın tamamının tahsili yapılacaktır. Yani borcu çok olan vatandaş aslında destekleme ödemesi almayarak yalnızca borçlarını kapatmış olacaktır. Kosgeb Kredileri 2019 yılına ertelenecek!

Başvuru İşlemleri

Vatandaşın bankaya giderek başvuru yapmasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Çünkü borçlu bilgileri zaten Devlet Su İşleri’ nde kayıt altına alınmıştır. Bankaya bildirim yapacak olan da yine kendileri olacaktır. Vergi numaraları ya da T.C. kimlik numaraları ve isim bilgilerini talep edilen süre zarfında bankaya bildirecekler. Her haftanın salı günü bilgilerin gönderileceğinden bahsettik. Bu bilgilerin hatalı ya da geç gönderilmesi durumunda oluşacak karmaşadan banka sorumlu değildir. Bu durumda banka herhangi bir konuda zarara uğrarsa bu zararı karşılayacak olan şahıslar değil yine DSİ olacaktır.

Tahsilat Nasıl Yapılacak?

Bilgilerin aktarılacağı sistem kurulduğunda banka yetkili kuruma kullanıcı ismi ve parola bilgilerini iletecektir. Banka tarafından devletin verdiği destekleme ödemeleri hesaplara aktarılacaktır. Hesapta bulunan bakiye üzerinden borç tutarını alan ilgili birim, hesabından tahsilat yaptığı şahıslara SMS yolu ile bilgi mesajı gönderecektir. Banka sistemine önce giren ilk sırada yer alacaktır. Sisteme en son girenin tahsilatı ise kural gereği en son yapılacaktır. Banka tarafından tahsil edilemeyen borçlar da dahil olmak üzere tüm bilgiler DSİ kurumuna sunulacaktır. Bu yetkililerin sisteme giriş yapmaları için şifre tahsisleri yapılmış olduğundan sürekli olarak takip işlemi yapabileceklerdir.

Döviz fiyatlarının hızla arttığı şu dönemlerde devlet yerelleştirme, teknogirişim desteği gibi çeşitli destekler ile farklı sektörleri desteklerden çiftçi borçları destekleme ödemelerinden kesiliyor. Devlet Su İşlerine ya da sulamadan kaynaklı elektrik borcu olanların şirketlere borçlarını ödemesi gerekiyor. Tahsilat işlemlerini Ziraat Bankası yürütecek. Bu anlamda hesap kontrolü yapmanızı öneriyoruz. Borç bilgileriniz ile destek arasındaki farkı hesaplayarak çıkan tutarın hesap bakiyeniz olduğundan emin olun. Banka konu ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git