Esnaf ve sanatkara özel kosgeb desteği 500 BİN LİRA TEŞVİK

Esnaf ve sanatkara özel kosgeb desteği

Esnaf ve sanatkara özel kosgeb desteği
17 Haziran 2016 tarihinde eklendi, 2.502 kez okundu.


Esnaf ve sanatkara özel Kosgeb desteği

Esnaf ve sanatkara özel kosgeb desteği 2017 yılında da verilmeye devam ediliyor. Küçük esnafa, dükkan sahiplerine, yeni iş kuran girişimcilere Kosgeb girişimci desteği veriyor. Yeni iş kuran, sanatkar ve esnaf, devlet desteklerinden yararlanabiliyor. Şimdi detayları inceleyelim.

Bilindiği üzere, iş kurmak isteyen herkese kredi veriyor. Ev hanımlarına, işçilere, emeklilere, öğrencilere vb. finansmana ihtiyaç duyan herkes kredi alabiliyor. Bu kredilerin büyük bölümü iş kurma kredilerini oluşturuyor. İş kurmak isteyen kişiler, proje ile Kosgeb’ e başvuruyor ve KOSGEB’ den iş kurma kredisi alıyor.  Tabi olay bununla da bitmiyor. Genel destek programı ve kredisi haricinde, birçok proje dahilinde hibe kredi ve devlet destekli faizsiz kredi vermeye devam ediyor.

Devlet destekli elli bin lira hibe yüz bin lira faizsiz kredi

2017 yılında iş planı ile başvuran ve iş kurmak isteyen gençlere 50 bin liraya kadar hibe kredi ve 100 bin lira faizsiz kredi veriyor. Bunun için desteklenen sektörler arasında bulunan bir iş kolunda proje geliştirmek ve bu proje ile Kosgeb e başvurmak gerekiyor. Bu proje Kosgeb onayı aldığında söz konusu destekten yararlanma hakkı kazanılmaktadır.

Bunun haricinde, şuan itibariyle esnaf olanlara ayrı bir kredi planı mevcut. Bu kredi planı Kobi Proje Destek Programı olarak adlandırılıyor.

Esnaflar için Kosgeb Kredisi Proje Destek Programı Nedir?

Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesine yönelik olarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak KOBİ Proje Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Esnaflar Kobi Proje Destek Programından Faydalanabilir mi?

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin Veri Tabanında yer alması gerekiyor. Bu sebeple, kaydı olmayan esnafların veritabanına kayıt yaptırması gerekiyor.
 • İşletmelerin programdan yararlanmak için ilgili Birime proje başvurusu yapmaları esastır. Bu kapsamda esnafların birime proje başvurusunda bulunma şartı aranıyor.
 • Esnaflar tarafından yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutuluyor ve değerlendirme için kuruluna sunuluyor.
 • Esnafların sunmuş olduğu projeler Genel Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanıyor.
 • Kosgeb kurulunun değerlendirme sonucu esnafa bildiriyor.
 • Esnaf kredisi almak için başvuruda bulunan esnaflardan taahhütname alınıyor. Taahhütnamenin Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor ve ilk projenin başlangıç tarihi, programın başlangıç tarihi olarak kayda alınıyor.

Kosgeb esnaf kredisi hangi sektörlere veriliyor?

Kobi proje destek programı dahilinde; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda Başkanlık tarafından belirlenen dönem ve konularda sunacakları projeler desteklenmektedir. İsterseniz, kredi verilmeyen sektörleri inceleyebilirsiniz. Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Esnaf kredisi destek üst limiti ve oranları

 • Kobi Proje Destek Programı dahilinde, program süresi işletme için 3 yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 150.000  liradır.
 • Esnaf Kredisi çekmek isteyenler için proje destek programının destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50 olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 olarak uygulanmaktadır.
 • Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi proje bazında en az 6  ay, en fazla 24 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilmektedir.

Ayrıntılar

 1. Esnaf tarafından; proje dokümanında yer alan faaliyetlere ilişkin raporlar ile bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri ilgili Birime sunulur.
 2. Birim tarafından faaliyet raporu ile harcama belgeleri incelenir, değerlendirilir.
 3. Faaliyet raporu ile harcama belgelerinin uygun bulunması halinde, işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır.

Esnaf hibe ve teşvik kredisi diğer hükümler

 1. Herhangi bir Kosgeb hizmet merkezine başvurarak ret cevabı alan esnaf, başka bir ilde ki, hizmet birimine başvuramaz.
 2. Bir esnafın aynı anda  birden fazla projesine destekleme kredisi verilmez. Ancak bir projenin sonuçlanmasını müteakip, üst limit dahilinde bir başka proje ile başvuru yapılabilir.
 3. Üç yıllık destek programı süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde bu destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarı dikkate alınmaz.
 4. Projesi tamamlanmış olan işletme tarafından hazırlanacak sonuç raporu, Kurul tarafından değerlendirilerek, projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Projenin başarılı/başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda yapılan desteklerin iadesi istenmez.

Sizde Devlet Destekli olarak verilmekte olan Kosgeb esnaf kredisi başvurusu yapabilir, işyeriniz için 50 bin lira hibe kredi ve 100 bin lira kredi kullanarak işinizi büyütebilir, Devlet Destekli Kredilerden faydalanabilirsiniz.Esnaf ve sanatkara özel kosgeb desteği Konusuna 2 Yorum Yapıldı
 1. nakliyecilik dedi ki:

  nakliye işi yapmak istiyorum kendi aracımı alıp

 2. kosgebkredisi dedi ki:

  Esnaflar için kosgeb kredileri.

Sayfa başına git